Dnes je utorok, 28. marca 2017, meniny má Soňa
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010 – 2018

Medzi základné strategické dokumenty obce patrí program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Je to dokument, ktorým sa riadia zástupcovia mesta pri výkone svojej činnosti, realizujú všestranný rozvoj spravovaného územia a napĺňajú potreby svojich obyvateľov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je základných programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja obce na lokálnej úrovni. Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vyplýva zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorý vo svojom článku 1 par. 2 zahŕňa úlohu vykonávania stratégie regionálneho rozvoja a vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Link na dokument vo formáte PDF..
zverejnené 14.04.2016

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Výrub 3/2017, č. konania: ev. č.: 6431/2017, parcela č. 2028/43, 2028/27 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 15.03.2017
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk, turnovai@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /topoľ čierny 5 ks/
zverejnené 15.03.2017
Výrub č. 02/2017, č. konania: ev. č.: 2782/2017, parcela č. 337 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 06.02.2017
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk, turnovai@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /orech kráľovský 1 ks/
zverejnené 06.02.2017
Výrub č. 01/2017, č. konania: ev. č.: 410/2017, parcela č. 191 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 09.01.2017
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk, turnovai@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /orech kráľovský 1 ks/
zverejnené 11.01.2017
Výrub č. 18/2016 č. konania: ev.č. 46444/2016, parc.č. 2304/6 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 19.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Vŕba 2ks, Borovica 2ks/
zverejnené 19.12.2016
Výrub č. 17/2016 č. konania: ev.č. 46270/2016, parc.č. 2271/70 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Marhuľa 1ks/
zverejnené 16.12.2016
Výrub č. 16/2016 č. konania: ev.č. 46248/2016, parc.č. 3350 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Prunus 1ks/
zverejnené 16.12.2016
Výrub č. 15/2016 č. konania: ev.č. 46248/2016, parc.č. 3350 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Prunus 1ks/
zverejnené 16.12.2016
Výrub č. 14/2016 č. konania: ev.č. 46036/2016, parc.č. 2884/41 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 12.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Topoľ 1ks/
zverejnené 12.12.2016
Výrub č. 13/2016 č. konania: ev.č. 44854/2016, parc.č. 2372/6 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 28.11.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: /Borovica 2ks/
zverejnené 29.11.2016
Výrub č. 12/2016 č. konania: ev.č. 44016/2016, parc.č. 2232/1, 2237/19 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 28.11.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: /Topole 12ks/
zverejnené 29.11.2016
Výrub č. 12/2016 č. konania: ev.č. 43894/2016, parc.č. 2181/5 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.11.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: /Smrek 1ks/
zverejnené 16.11.2016
Výrub č. 11/2016 č. konania: ev.č. 42055/2016, parc.č. 4137,4138, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 25.10.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: /Breza 2ks, Javor 1ks/
zverejnené 28.10.2016
Výrub č. 10/2016 č. konania: ev.č. 39537/2016, parc.č. 4083/97, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 07.10.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: listnatý strom 1ks
zverejnené 07.10.2016
Výrub č. 9/2016 č. konania: ev.č. 36518/2016, parc.č. 981/1, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 06.09.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Javor mliečny 2ks /
zverejnené 06.09.2016
Výrub č. 8/2016 č. konania: ev.č. 35180/2016, parc.č. 3324/1, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 09.08.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek obyčajný 2ks /
zverejnené 09.08.2016
Výrub č. 7/2016 č. konania: ev.č. 32887/2016, parc.č. 5364/15, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 18.07.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Javor 8ks, Topoľ 2ks /
zverejnené 19.07.2016
Výrub 6/2016 č. konania: ev.č. 31972/2016, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 11.07.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek obyčajný 3x / Robotnícka 3, Senec
zverejnené 14.07.2016
Výrub 5/2016 č. konania: ev.č. 6533/2016, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.03.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Borovica 1ks / Pivničná 54, Senec
zverejnené 10.03.2016
Výrub č. 4/2016 č. konania: ev.č. 5901/2016, parc.č. 1639/2, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 04.03.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Jedľa 1ks / Fučíkova ul., Senec
zverejnené 07.03.2016
Výrub č. 3/2016 č. konania: ev.č. 4623/2016, parc.č. 73, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 22.02.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Smrek 1ks / Robotnícka ul., Senec
zverejnené 24.01.2016
Výrub č. 2/2016 č. konania: ev.č. 1920/2016, parc.č. 4779/48, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 27.01.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
e-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Výrub drevín / Orech kráľovský 1ks / Strieborné jazero, Senec
zverejnené 27.01.2016

Vyhlášky

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TNI SK, zmena stavby "Logistické centrum: SO 301 Vodovodná prípojka",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2017/002011/G-21/Ke na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.03.2017
Okresný úrad Senec, odbor opravných prostriedkov, Goodman Senec 1 Logistics, vodná stavba "Senec: Logistické centrum Goodman, SO 07 Retenčná nádrž",text celého oznámenia OU-BA-OOP3-2017027532-HAN na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.03.2017
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., Stavebné povolenie "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábel",text celého oznámenia Výst. 1337-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.03.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mesto Senec, Zisťovacie konanie "Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN-O Obec Tureň",text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2017/00061602-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.03.2017
Obec Hrubá Borša oddelenie stavebného poriadku, Mesto Senec, rozhodnutím sa umiestňuje stavba "Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV",text celého oznámenia Výst.108-16-HB,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.03.2017
Slovenská inšpekcia životného prostredia, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Rozhodnutie SIZP č. 4279-21929/37/2016/Sob/720090103/Z2 zo dňa 13.07.2016 -zmena integrovaneho povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke "stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov - bioodegradaciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka Senec-Horný dvor".,text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 01.02.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Goodmann Senec 1 Logistics ( Slovakia) s.r.o., odvolanie - rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby: „Logistické centrum Goodmann, stavebné objekty: SO 07 Retenčná nádrž",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/015012/PI457 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 25.01.2017
Slovenská inšpekcia životného prostredia, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Rozhodnutie SIŽP o zmene integrovaného povolenia č. 7339/7616/37/2016/Sob/374390107/Z3 zo dňa 02.05.2016, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“,text celého oznámenia SIŽP 7339-7616/37/2016/Sob/374390107/Z3 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 11.01.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TATRA OFFICE s.r.o., Vodoprávne konanie "Logistické haly Alfa, Beta, Gama rozvod vnútro areálovej vody",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/159042017000076VY-1Ke na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.01.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TATRA OFFICE s.r.o., Vodoprávne konanie "Logistické haly Alfa, Beta, Gama rozvod vnútro areálovej vody",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/159052017001277VY-2Ke.pdf na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.01.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TATRA OFFICE s.r.o., Vodoprávne konanie "Logistické haly Alfa, Beta, Gama rozvod vnútro areálovej vody",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/159062017001276VY-3Ke.pdf na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.01.2017
Obec Hrubá Borša, Mesto Senec, Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou "Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV",text celého oznámenia Výst.108-16-HB,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.01.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TATRA OFFICE s.r.o., Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Komunikácie a IS pre LCP3",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2014/3622/G-65-PI na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.12.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republik XXX s.r.o., Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Senec-Logistická hala B-D",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/14328/G-76-PI na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.12.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ATOPS s.r.o., Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 03 Verejný vodovod, SO 04 Verejná splašková kanalizácia, SO 05 Dažďová kanalizácia",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/008093G-67PL na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 06.12.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábel",text celého oznámenia Výst.1337-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovák Republík XXX, Oznámenie o začatí vodoprávneho konania "Logistícká hala B-D",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/014328/VY 42/P1 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tatra Office s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - vybudovanie vodnej stavby Senec „Komunikácie a IS pre LČP3"text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/014328/VY 41/P1 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Združenie domových samospráv, Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu číslo OU-SC-OSZP/2Q16//G-33-Ad, „Logistické centrum Goodmann, stavebný objekt",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2015/15012(8809/2016)/Vy-44/Pl na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, STD DONIVO a.s., Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Areál STD DONIVO",text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2016/011694-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, JUDr. Miroslav Prymus - Prima, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní BELLA SK - LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL",text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2016/011995-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.11.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, POBA Servis a.s., Oznámenie o začatí stavebného konania "reklamná stavba"text celého oznámenia ZP37681/270/2016 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 27.10.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, KVALSTAV spol. s r.o., Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania "Polyfunkčný objekt na pozemku parc. č. 793/5, 791/3, 739/2, 739/32, 739/66, 739/58"text celého oznámenia Výst.1179-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.10.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republic XXVIII s.r.o. Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala DC10 – Vstavok D“,text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2016/010993-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.10.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Obec Blatné, Rozhodnutie pre navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Blatné Zmeny a doplnky č. 1/2015"text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/007778-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TNI Sk s.r.o., Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia OU-SC-OSZP/2014/4847/G-49/Ke, text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/010963/G-55/Ke na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.09.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Bódy Samuel, Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte č. 39 (bytový dom Kollárová 5)"text celého oznámenia Výst.1046-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 16.09.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., Oznámenie o začatí územného konania "BA Senec NPL SERVICES, VNK SO1 Káblové vedenie".text celého oznámenia Výst.926-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 16.09.2016
Okresný úrad Senec, Katastrálny odbor, Verejná vyhláška "Schválenie zmeny údajov schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov v KÚ Senec".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, STD DONIVO a.s., Zámer navrhovanej činnosti "Areál STD Donivo".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, JUDr. Miroslav Prymus - Prima, Zámer navrhovanej činnosti "BELLA SK -LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Doprastav a.s., súhlas na prevádzkovanie zariadenia na znehodnocovanie odpadov.text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016/6980-Po na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.08.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Orange Slovensko, a.s., Oznámenie o začatí doplnenia konania, odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby „Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul".text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016//G-33-Ad na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Verejná vyhláška - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Logistické centrum Goodmann, stavebný objekt; SO 07 Retenčná nádrž" na parc.č.: 5589/2, 5590/1, 5589/1, 5588/37" text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016//G-33-Ad na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, obec Kráľová pri Senci, Rozhodnutie pre navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci 2015-2022"text celého rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2016/007499-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republic XXVIII s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala DC10 – Vstavok D“text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP-2016/010993-002-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.08.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, rozhodnutie povolenie na stavebný objekt "Obchádzka na ceste I/61 km 29,600 D1 križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 01.08.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., povolenie "Obytná zóna Nová tehelňa - Komunikácia"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 694-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., povolenie "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 609-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., rozhodnutie o umiestnení stavby "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábe"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 382-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Bratislavský samosprávny kraj, FELO s.r.o., povolenie prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia "špecializovaná psychiatrická ambulancia"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, PPA Power DS s.r.o., Rozhodnutie povolenie zmeny stavby "SO 01 Retenčná nádrž"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, ProLogis Slovak Republic XXIX s.r.o., Rozhodnutie zmena navrhovanej činnosti "SENEC - skladová hala Textielhouse.."text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, Goodman Senec I Logistics, Rozhodnutie o povolení zmeny stavby "Logistické centrum hala E, D"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Slovak Teleklom, Rozhodnutie o umiestnenie líniovej stavby multirúry "INS-FTTH-ASC-Senec-2"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 506-16-Sc,Om zverejnené 12.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, e-Net s.r.o, Stavebné povolenie "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti bytu 24"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 771-16-Sc,Om zverejnené 12.07.2016
ŽSR, Mesto Senec, Žiadosť o stanovisko k čiastočnej uzávierke cesty III/1049text celej žiadosti na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Peter Józan a Gabriela Józanová, "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV SO Komunikácia na parc.č. 5299, 5301/1, 5302/1"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 748-16-Sc,Om zverejnené 23.06.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, rozhodnutie zmna stavby "D1 Senec križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.06.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, zmena stavby "Obchádzka na ceste I/61, D1 Senec križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Peter Józan a Gabriela Józanová,Stavebné povolenie "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 749-16-Sc,Om zverejnené 13.06.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Orange Slovensko, a.s., Rozhodnutie "Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul."text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst.760-16-Sc,St zverejnené 13.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Vlastníci bytovou a nebytových priestorov Košická 32-38, Senec, Povolenie "Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.06.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, Tatra Office, s.r.o., Zmena navrhovanej činnosti „Senec - Logistické haly ALFA, BETA, GAMA"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF, https://www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené 31.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia,ProLogis Slovak Republic XXIX s.r.o, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "SENEC - Skladová hala Textilehouse a Skladová hala DC14"text oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF, https://www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené 31.05.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, e-Net s.r.o., Stavebné povolenie "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti k bytu č.24"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 31.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, ATOPS s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky "Obytná zóna Nová Teheľňa, etapa A1, C1"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 25.05.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Slovak Telekom a.s., Oznámenie o začatí územného konania "INS-FTTHASC-Senec-2" pokládka multirúr pre optické vlákna v zemi a časť vzduchom v lokalite Strieborné jazerotext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.05.2016
Ministerstvo životého prostredia, odbor enviromentálneho posudzovania, NDS a.s., Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 - Blatné križovatka" text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, DEVICE s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky aprt. domy Slnečné jazerá juh, parc.č. 2625/57, 2625/55, 2629/1, 2625/1, 2627/4, 2553, 2552, 2625/56 text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Józan Peter a manž. Gabriela Józanová, Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky na parc. č. 5302/1, 5301/1, 147/1, 88, 89, 5302/2, 5297/9, 3478/2 text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.05.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, STAV - COLOR investičná, Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Zóna záhradných domov SO Komunikácia,spevnené plochy na parc. č. 4089/137,4083/99"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, e-Net, Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti k bytu č.24, na parc. č. 3108/8"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tatra Office, rozhodnutie - zmena navrhovanej činnosti „Senec - Logistická hala B-D"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Ministerstvo dopravy.., oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením "Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Vlastníci bytov a nebytových priestorov Košická 32-38, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Radový bytový dom Košická 32-38 Senec, Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií"text celého oznámenia Výst. 653-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Obytná zóna Nová tehelňa SO Prípojka VN , SO trafostanica kiosková TS1, SO NN distribučné rozvody, SO NN prípojky SO Verejné osvetlenie" text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Obytná zóna Nová tehelňa SO Komunikácie a spevnené plochy"text celého oznámenia Výst.694-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, NDS, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Senec - Blatné križovatka Blatné"text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 15.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná, žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábel" text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 15.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Slovak Telekom a.s., rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH SC IBV Senec Malý Biel"text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.04.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, PPA POWER DS, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "SENEC- Retenčná nádrž-zmena stavby pred dokončením"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.04.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Ing. Viktor Mikoczy za SHELL Slovakia, povolenie kanalizácia "ČSPL SHELL SENEC - Horný dvor, rozšírenie výdaja diesel"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.04.2016
Obecný úrad Veľký Biel, Oznam o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel 2016-2025, aktualizovaná verziatext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.03.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, Obec Veľký Biel, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel 2016-2025text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.03.2016
Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, tatra Office s.r.o., Oznámenie o začatí konania zmena činností - "SENEC - Logistická hala B-D"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.03.2016

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časť pozemku C-KN parc.č. 2252/1, vedená na LV 2800, k.ú. Senec o výmere 16 m2.

Cena nájmu: 1,57 €/m2/rok , t.j. 1,57 € /16 m2/rok, spolu 25,12 €.

Nájomca: Adalbert Molnár a manželka Anna Molnárová

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s parcelou vo vlastníctve nájomcov a svojím umiestnením a využitím tvorí ucelenú časť s uvedeným pozemkom.
zverejnené 22.03.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: časti pozemku E-KN parc. č. 934/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 , vedenej na LV 9058, k.ú. Senec, za účelom užívania letnej terasy

Cena nájmu: 12,- €/m2/rok, spolu 528,-€/rok.

Nájomca: VA-Mont SK s.r.o., Lichnerova č. 95/35, 903 01 Senec, IČO: 50113194

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou, ktorej prevádzkovateľom je nájomca, a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby – prevádzky.
zverejnené 22.03.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: - časť pozemku KN-E parc. č. 932, zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2, zapísaná na LV č. 9058,
- časť pozemku KN-C, par. č. 3444/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 293 m2, zapísaná na LV č. 2800,
- časť pozemku KN-E par. č. 934/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2, zapísané na LV č. 9058
k.ú. Senec, spolu o celkovej výmere 751 m2.

Cena nájmu: 751 m2 x 0,58 €/m2/rok t.j. spolu 435,58 €.

Nájomca: Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., Nám. 1.mája č. 53/4, 903 01 Senec, IČO: 44537476

Odôvodnenie: Jedná sa o časti pozemkov na Lichnerovej ulici v Senci, ktoré budú vymedzené na dočasné platené parkovanie, a ktoré bude prevádzkovať Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. spolu s ostatnými spoplatnenými parkovacími plochami v meste Senec.
zverejnené 22.03.2017

Predaje

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2371/237 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec a pozemok C-KN parc.č. 2371/430 ostatné plochy o výmere 94 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec, podľa geometrického plánu č.17112016 vyhotoveného GEOMETRES s.r.o.
Kúpna cena: 120,-€/m2
Kupujúci: Ing. Peter Čačala v 1/2 a Ing. Lýdia Búciová rod. Fujková v 1/2
Odôvodnenie: Pri odpredaji pozemku C-KN parc.č. 2371/237sa jedná obezprostredné susedstvo s inými nehnuteľnosťami vo vlastníctvenadobúdateľov,pozemok je dlhodobo užívaný nadobúdateľmi a slúži ako prístup k hlavnému vchodu do rekreačnej chaty postavenej na pozemku „C“ parc.č. 2371/80, vzhľadom na jeho umiestnenie nie je využiteľný na iný účel pre mesto.Pri odpredajipozemku C-KN parc.č. 2371/430sa jedná o bezprostredné susedstvo s inými nehnuteľnosťami vo vlastníctvenadobúdateľov, pozemok je dlhodobo užívaný nadobúdateľmi a slúži ako parkovanie a prístup do rekreačných chát postavených na pozemku „C“ parc.č. 2371/80, 2371/81.
zverejnené 22.03.2017
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.165/2015 vyhotoveným GEODET-TEAM spol. s.r.o., a to pozemok C-KN parc.č. 2371/411 ostatné plochy o výmere 66 m2a pozemok C-KN parc.č. 2371/412 ostatné plochy o výmere 113 m2.
Kúpna cena: pozemok C-KN parc.č. 2371/411 za sumu 120,-€/m2a pozemok C-KN parc.č. 2371/412za sumu 108,-€/m2
Kupujúci: JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová rod. Jakubeková
Odôvodnenie: Jedná sa obezprostredné susedstvo s nehnuteľnosťami vo vlastníctvenadobúdateľov a pozemkysú dlhodobo užívané ako súčasť nehnuteľností a to nie len nadobúdateľmi, ale aj predchádzajúcimi vlastníkmi nehnuteľností.
zverejnené 22.03.2017
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: PozemokC-KN parc.č. 2252/31 ostatné plochy o výmere 22 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2252/1 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického plánu č.16/2016 vyhotoveným ORION SK s.r.o.
Kúpna cena: 120,-€/m2
Kupujúci: Ing. Jana Fusseková rod. Lišková
Odôvodnenie: Jedná sa o bezprostredné susedstvo s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa a pozemok je zároveň využívaný ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa.
zverejnené 22.03.2017
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemky C-KN parc.č.2271/73 ostatné plochy o výmere 137 m2 a C-KN parc.č.2271/74 ostatné plochy o výmere 81 m2,oddelené od pozemku C-KN parc.č. 2271/1 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.45/2017 vyhotoveného fm-geo, s.r.o.
Kúpna cena: 140,-€/m2
Kupujúci: Peter Gajdošík a manželka Kristína Gajdošíková rod. Bilčíková
Odôvodnenie: Jedná sa obezprostredné susedstvo s nehnuteľnosťami vo vlastníctvenadobúdateľov,pozemkysú oplotené a sú dlhodobo užívané ako súčasť nehnuteľností a slúžia aj ako prístup do rekreačnej chaty postavenej na pozemku „C“ parc.č. 2284 a k jazeru, vzhľadom na ich umiestnenie nie sú využiteľné na iný účel pre mesto.
zverejnené 22.03.2017
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: â—Ź C-KN parc.č.2474/25 ostatné plochy o výmere 130 m2 – pozemok oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2474/1 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.5/2017 vyhotoveného Geored s.r.o.,
â—Ź C-KN parc.č.2468/8 zastavané plochy o výmere 12 m2 – pozemok oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2468 zapísaný na LV č.2729 vo vlastníctve Ing. Ľubomíra Hotového v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.5/2017 vyhotoveného Geored s.r.o.
Doplatok za rozdiel vo výmere: 140,-€/m2
Nadobúdateľ: Ing. Ľubomír Hotový
Odôvodnenie: Ide o odplatnú zámenu pozemku C-KN parc.č.2474/25 vo vlastníctve Mesta Senec, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctveIng. Ľubomíra Hotového.PozemokC-KN parc.č. 2474/25 je oplotený a je dlhodobo užívaný nadobúdateľom ako súčasť nehnuteľností a slúži aj ako prístup do rekreačnej chaty postavenej na pozemku „C“ parc.č. 2468/6, 2474/24.Vzhľadom na jeho umiestnenie nie je využiteľný na iný účel pre mesto.Mesto Senec nadobudne od Ing. Ľubomíra Hotového pozemok C-KN parc.č. 2468/8, ktorý je potrebný na rozšírenie verejného priestranstva pri vodnej ploche.
zverejnené 22.03.2017
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007