Dnes je piatok, 31. júla 2015, meniny má Ignác
rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Schválené VZN

VZN 01/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska, záväzného pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre obstarávateľov pohrebných úkonov, objednávateľov služieb, všetkých návštevníkov pohrebísk, pre osoby vykonávajúce údržbárske práce na pohrebiskách, pre pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu. Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska | pdf zverejnené 26.06.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia VZN 01/2015 začína plynúť najmenej 15-dňová lehota – t.j. do 10.7.2015. Návrh VZN bol prerokovaný a schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Senci dňa 25.6.2015.
Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2001 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1 a č. 2 (ďalej len „Dodatok č. 3“) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2001 o pravidlách času predaja | pdf zverejnené 26.06.2015
V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia Dodatku č. 3 začína plynúť najmenej 15-dňová lehota – t.j. do 10.7.2015. Dodatok č. 3 bol prerokovaný a schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Senci dňa 25.6.2015.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007