Dnes je sobota, 25. apríla 2015, meniny má Marek
rssRSS Vlacik Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec.

Prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec. zverejnené 2.12.2014
Mesto Senec ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ v súlade s ustanoveniami § 18, ods. 4 stavebného zákona obstaráva Územný plán mesta Senec/ÚPN mesta Senec/.

Mesto Senec ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v súlade s ustanoveniami § 21 stavebného zákona uskutočňuje v termíne od 02.11.2014 do 30.01.2015 prerokovanie

Koncept Územného plánu mesta Senec.

Verejné prerokovanie Konceptu s výkladom spracovateľa Konceptu ÚPN-o Senec sa uskutoční dňa 21.01.2015 o 16,00 hod. sobášnej miestnosti MsÚ v Senci /prízemie/, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec.

Prílohy po častiach:
Textová a tabuľková časť (PDF, 2,5MB)
Variant I, výkres 1 (PDF, 5,6MB)
Variant I, výkres 2, časť a (PDF, 4,6MB)
Variant I, výkres 2, časť b (PDF, 2,4MB)
Variant I, výkres 3, časť a (PDF, 4,5MB)
Variant I, výkres 3, časť b (PDF, 2,1MB)
Variant I, výkres 4, časť a (PDF, 4,3MB)
Variant I, výkres 4, časť b (PDF, 1,5MB)
Variant I, výkres 5, časť a (PDF, 4,6MB)
Variant I, výkres 5, časť b (PDF, 1,7MB)
Variant I, výkres 6 (PDF, 5,2MB)
Variant I, výkres 7 (PDF, 4,4MB)
Variant II, výkres 1 (PDF, 5,6MB)
Variant II, výkres 2, časť a (PDF, 4,7MB)
Variant II, výkres 2, časť b (PDF, 2,3MB)
Variant II, výkres 3, časť a (PDF, 4,5MB)
Variant II, výkres 3, časť b (PDF, 2,0MB)
Variant II, výkres 4, časť a (PDF, 4,3MB)
Variant II, výkres 4, časť b (PDF, 1,5MB)
Variant II, výkres 5, časť a (PDF, 4,6MB)
Variant II, výkres 5, časť b (PDF, 1,7MB)
Variant II, výkres 6 (PDF, 5,2MB)
Variant II, výkres 7 (PDF, 4,4MB)
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: +421 903 621 880 • e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007