Dnes je nedeľa, 29. mája 2016, meniny má Vilma
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Legislatívne konanie

Dokumenty na pripomienkovanie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvu ulice v meste Senec Návrh Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2010 | pdf zverejnené 26.04.2016
Mesto Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s ustanovením § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje názov novej ulice v lokalite mesta Senec: pokračovanie Robotníckej ulice
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007