70. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Senca a okolia a zároveň 70. výročie vzniku samostatného Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Senci
12.10.2017

02.jpg

V slnečnú jesennú sobotu 30. septembra 2017 sme si pripomenuli 70. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Senca a okolia a zároveň 70. výročie vzniku samostatného Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Senci. Organizáciu podujatia si zobrali pod patronát Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senec a Miestny obor Matice slovenskej v Senci.

Pred 70. rokmi sa v rámci medzištátnej zmluvy o výmene obyvateľstva medzi vtedajším Československom a Maďarskom viac ako 70-tisíc Slovákov presídlilo z Maďarska na Slovensko. V súvislosti s presídlením sa začali zakladať i nové evanjelické zbory, keďže väčšina presídlencov boli evanjelici. Program začal slávnostnými službami Božími v evanjelickom chráme. Do kostola napriek vyššiemu veku zavítalo i niekoľko priamych účastníkov presídlenia, ktorí sa v roku 1947 vydali s nádejami a túžbou po lepšom živote do novej vlasti. Duchovný rozmer presídlenia a založenia zboru v kázni priblížil evanjelický farár Mgr. Tibor Jančík. Zástupca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  a senecký rodák Ľudo Pomichal vo svojom príhovore pripomenul odkaz presídlenia a zároveň uviedol premietaný dokument Mať volá, ktorý mnohým emotívne sprítomnil udalosti spred 70 rokov. Hudobným spestrením bolo vystúpenie orchestra Fantázia pri ZUŠ v Senci pod vedením Mgr. Art. Drahomíra Mrózeka a spevácky zbor pri ZUŠ pod vedením Mgr. Art. Heleny Oborníkovej a Mgr. Art. Zuzany Szabó. Prítomných vo svojom príhovore pozdravil primátor mesta Ing. Karol Kvál. Plnému kostolu sa prihovoril aj bývalý dlhoročný senecký evanjelický farár pán profesor Dušan Ondrejovič. Históriou cirkevného zboru slovom i obrazom nás sprevádzal Michal Kožuch. Pri príležitosti 70. výročia založenia zboru v Senci bola vydaná pamätnica, ktorú si mohli záujemcovia kúpiť pri východe z kostola. Po programe v kostole sa návštevníci presunuli do jedálne strednej školy „Montostroj“, kde bol prichystaný obed. Po obede pokračoval kultúrny program pod patronátom Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci. Program moderovala Mgr. Helena Čajková. Na úvod účastníkov privítali predstavitelia Matice slovenskej – MUDr. Jarmila Ožvaldová – predsedkyňa Miestneho odboru MS v Senci a predseda dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič. Za spolok Slovákov z Maďarska s príhovorom vystúpil Pavol Gemeri. Po príhovore hostí nasledovalo vystúpenie ľudovej hudby Konopa z Veľkého Grobu a detského folklórneho súboru Matičiarik z Nových Zámkov.

Michal Kožuch

Viac na http://pitvaros.sk/?p=492

 

Galéria obrázkov k článku