Ako v Senci triedime plasty?
15. 10. 2020

1 (32)

 

Odborníci z organizácie INCIEN a NATUR-PACK spolu s dobrovoľníkmi zo spoločnosti Kaufland v rámci podujatia Naše mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis, analyzovali plastový odpad z vybratých žltých kontajnerov od bytoviek a z vriec s plastom od rodinných domov v Senci.

Výsledok z kontajnerov od bytoviek

V kontajneroch na plasty sme prešli len tak-tak. Nečistôt, ktoré do kontajnerov nepatrili, bolo 34,66%. Ak by pomer nečistôt presiahol 40%, organizácia zodpovednosti výrobcov by za takýto odpad nezodpovedala. Čiže by ho neakceptovala ako vyseparovaný plast.

Čo do kontajnerov nepatrilo? Zmesový komunálny odpad, znečistený odpad od zvyškov jedál a potravín na prípravu jedál, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, stavebný odpad – izolácia pre plávajúce podlahy, rúrky, žalúzie a podobne, káble, neobalové kovy, papier, gumený obrus s plstenou vrstvou, textil, obuv, kabelky, vankúš a dokonca aj sklenené fľaše.

Výsledok z vriec od rodinných domov

V rodinných domoch to už bolo lepšie. Nečistôt bolo 10,28%. Je to celkom dobrý výsledok, ale stále nie ideálny.

Čo do vriec na plasty nepatrilo? Najmä znečistený odpad, zvyšky jedál a potravín na prípravu jedál, ale aj rúška či jednorazové rukavice. Našiel sa tu aj stavebný odpad – rúrky, hadice či káble a neobalové kovy. Na počudovanie sa vo vreciach na plast našiel aj papier a sklo.

Protokoly z analýzy plastového odpadu v Senci nájdete v priložených prílohách.

Informáciu o tejto analýze zverejnili aj na Odpady portáli: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105610/dobrovolnici-v-senci-pomohli-analyzovat-vytriedene-plasty-pozrite-si-co-nasli.aspx

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy