Aktuálne usmernenie prevádzky Mestského úradu Senec - 22. 11. 2021
22. 11. 2021

IMG_7138

 

Z dôvodu vyskytnutia sa ochorenia COVID – 19 je REFERÁT DANÍ A POPLATKOV a MATRIKA Mestského úradu Senec

zatvorená do 26. 11. 2021 /vrátane/.

Stránkové dni a hodiny ostávajú zatiaľ nezmenené.

Je zákaz pohybovania sa cudzím osobám po budove mestského úradu.

V záujme ochrany zdravia uprednostňujte mailový a telefonický kontakt.

Kontakty nájdete tu: https://www.senec.sk/sk/kontakty

 

Galéria obrázkov k článku