AMFO 2021 – Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby
25. 1. 2021

AMFO 2021 FB cover.png

 

AMFO 2021 – Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, Bratislavský kraj

vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre príspevková organizácia Bratislavského samosprávneho kraja

spoluorganizátor: Kultúrne zariadenie GALÉRIA LABYRINT - Mestské kultúrne stredisko Senec

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci amatérski fotografi s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára www.nocka.sk/chcemsaprihlasit v časovom rozpätí

od 20. 1. do 26. 3. 2021

a následným odoslaním svojich fotografií organizátorovi do Malokarpatského osvetového strediska v Modre, Horná 20, 900 01 Modra.

Súťaží sa v 3 vekových skupinách – súťažiaci vo veku do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Kategórie sú nasledovné: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, experiment a nájdete ich v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť na www.nocka.sk a  www.moska.sk

Výstava krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže AMFO 2021 sa uskutoční od 14. 5. do 31. 5. 2021 v priestoroch Kultúrneho zariadenia GALÉRIE LABYRINT Mestského kultúrneho strediska Senec, Nám. 1. mája č. 2.

Súčasťou vernisáže výstavy - 13. 5. 2021 v Galérii LABYRINT MsKS Senec je aj rozborový seminár s odborníkmi v oblasti fotografickej tvorby spojený s odovzdávaním cien.

Výstava je verejná, vstup na ňu je voľný a Vy – milovníci fotografie, ste na ňu srdečne pozvaní.

Hlavní partneri podujatia:

  • Fond na podporu umenia - Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Organizátor podujatia:

  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.

Partneri podujatia:

  • Národné osvetové centrum, Mesto Senec, LABYRINT, Mestské kultúrne stredisko Senec

Galéria obrázkov k článku