Boli sme na vystúpení folklórnych súborov Szőttes a Möggyes
21. 9. 2023

IMG_4186.JPG

 

Len z čistého prameňa, tak znie motto, zároveň duchovné posolstvo komorného folklórneho súboru Szőttes, ktorý vznikol v roku 1969 v Bratislave s cieľom vyhľadávania a zachovávania tradičných hodnôt Maďarov a okolitých národov.

Súbor sa v Senci predstavil 20. septembra 2023 na pozvanie ZO Csemadok v kinosále MsKS Senec s programom autentického folklóru, výberom z osvedčených choreografií a z pripravovaného nového programu.

O pódium sa delili so seneckým Detským folklórnym súborom Möggyes, ktorý pôsobí pri ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho a pri ZO Csemadok v Senci. Spolupráca medzi oboma folklórnymi telesami už má dlhšiu históriu. Členovia DFS Möggyes v posledných rokoch pravidelne navštevujú letné tanečné tábory organizované KFS Szőttes. Zároveň najzdatnejší seneckí tanečníci sa zapájajú aj do programu výchovy dorastu Szőttesu a pravidelne v dvojtýždňových intervaloch navštevujú tréningy zamerané na techniku ľudového tanca.

Szőttes je nositeľom tradícií ľudového tanca, spevu a hudby, zameriava sa na ich scénické spracovanie a prezentovanie verejnosti. Svoje celovečerné programy predstavuje prevažne v mestách a obciach južného Slovenska obývaných aj občanmi maďarskej národnosti. Často hosťuje na domácich i zahraničných folklórnych festivaloch. V minulosti v Čechách, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Austrálii, na Novom Zélande, vo Venezuele, vo Švajčiarsku na pôde OSN, v Argentíne, v Uruguaji a v lete tohto roku v Portugalsku. Počas polstoročnej existencie bol súbor veľakrát ocenený. Je nositeľom zlatej medaily a ocenenia „Eccelente“ z  Medzinárodného folklórneho festivalu v talianskej Gorizii, je päťnásobným nositeľom’ ceny „Súbor vynikajúcej kvality“ v súťažiach organizovaných odbornou spoločnosťou ľudového tanca Martin György Néptáncszövetség v Maďarsku, zároveň je ocenený pamätnou plaketou Martina Györgya, striebornou plaketou Slovenskej republiky, Cenou pre Maďarov žijúcich v zahraničí, Cenou Ex Libris, Cenou “Za maďarské dedičstvo“, a Zlatou plaketou Slovenskej republiky.

Spoločné aktivity folklórnych súborov Szőttes a Möggyes boli v minulosti i v tomto roku podporované aj zo strany Mesta Senec, za čo srdečne ďakujeme.

Gábor Strešňák (Zdroj: KFS Szőttes)

Foto: VCs

Tri úvodné fotografie: Gabriel Agárdy

Galéria obrázkov k článku