BSK vyznamenal MUDr. Oľgu Čerbaničovú a prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.
17. 2. 2020

2.jpg

 

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré významným spôsobom podporili rozvoj regiónu alebo pomáhajú občanom v kraji. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo dnes večer v Divadle Aréna.

Medzi ocenenými boli dvaja Senčania.

- Na návrh poslankyne MsZ mesta Senec Jany Turanskej bol udelený Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja MUDr. Oľge Čerbaničovej. Pani doktorka venovala svoju 53 ročnú prax hlavne detskej stomatológii. Zaviedla systematickú starostlivosť o chrup detí v predškolských i školských zariadeniach. Dosiahla zvýšenie počtu školských a dorasteneckých ambulancií, ako aj zníženie kazovosti zubov u detí.

- Na návrh poslanca BSK Ing. Istvána Pomichala, PhD. Sa stal laureátom Výročnej Ceny Samuela Zocha prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., ktorý je prvým profesorom žurnalistiky na Slovensku. Je spoluzakladateľ prvej súkromnej mediálnej vysokoškolskej školy na Slovensku. Napísal 33 kníh, viac ako 160 vedeckých štúdií a odborných textov a viac ako 2000 publicistických článkov a masmediálnych vystúpení. Je držiteľom prestížneho novinárskeho ocenenia Mercurius Verdicus ex Slovakia, ktoré udeľuje Slovenský syndikát novinárov ako ekvivalent americkej Pulitzerovej ceny za publicistiku.

Oceneným Senčanom prišli osobne zagratulovať primátor mesta Senec Dušan Badinský a riaditeľka kancelárie primátora Alena Greksa. Na slávnostnom odozvdaní cien BSK reprezentovala poslanecký zbor MsZ mesta Senec poslankyňa BSK a mesta Senec Ing. Mária Hudáková a poslankyňa mesta Senec Jana Turanská.

Text: VCs

Foto: BSK

Galéria obrázkov k článku