Cena mesta Senec za rok 2016
15.11.2017

image002.jpg

 

Mestské zastupiteľstvo  Senec udelilo Cenu mesta Senec za rok 2016

-          Štefanovi Dimitrovovi pri príležitosti životného jubilea 70. rokov za dlhoročnú záslužnú činnosť pri zveľaďovaní a rozvoji rybárskych revírov, pri ochrane životného prostredia mesta Senca a výchove novej generácie rybárov.  

-          Imrichovi Csikmákovi za šírenie dobrého mena mesta Senec doma aj v zahraničí v oblasti žurnalistiky, v literárnej tvorbe a za vydanie svedectva o kultúrnej minulosti a priblíženia histórie Maďarov žijúcich na Slovensku.

-          Mgr. Františkovi Podolskému za celoživotnú prácu a osobný prínos v kultúrnej oblasti mesta Senec, pri príležitosti 30. výročia  vzniku speváckeho súboru Radosť, ktorého je dušou a srdcom.

-          Ing. Jaroslavovi Borisovi za získanie diamantovej Janského plakety a získanie Kňavického medaily za darovanie krvi v počte 102 odberov.

-          Ing. Anne Sakošovej za udelenie diamantovej Janského plakety za darovanie krvi v počte 60 odberov.

-          Márii Práznovskej za udelenie diamantovej Janského plakety za darovanie krvi v počte 60 odberov.

Galéria obrázkov k článku