Čierne skládky v meste pribúdajú
24. 3. 2017

01

Karháme tvorcov čiernych skládok, ktorí sú už natoľko drzí, že ich tvoria dokonca priamo v meste. Prosíme občanov, aby nahlásili tvorcov čiernych skládok na Mestskú políciu - číslo 159. A pritom je riešenie často také jednoduché - pre všetkých občanov mesta Senec je k dispozícii Zberný dvor, ktorý je od 1. apríla do 30. júna otvorený dlhšie ako v zime - v pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 (obed 12:00 až 12:30). V sobotu od 08:00 do 14:00. A ten, kto nemá auto na odvezenie napríklad starého nábytku, môže jednoducho zavolať na Odbor verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec a dohodnúť si odvoz na Zberný dvor. Týmito ľahkými krokmi môžeme prispieť k tomu, aby sme si neznečisťovanli vlastné mesto, priestor, v ktorom žijeme a v ktorom rastú naše deti.

Galéria obrázkov k článku