CYKLISTIKA SPÁJA BSK, VODOHOSPODÁROV, SENEC A SUSEDNÉ OBCE
19. 7. 2021

IMG-20210715-WA0006.jpg

 

Memorandum uzavreté medzi národným cyklokoordinátorom Ministerstva dopravy a výstavby SR Petrom Klučkom a Slovenským vodohospodárskym podnikom o využívaní brehov vodných tokov pre rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy, dáva šancu novým projektom na budovanie cykloturistických a cyklodopravných trás.

Nové možnosti inšpirovali vedenie obcí Nová Dedinka, Tureň, Kráľová pri Senci a mesta Senec, aby sa s podporou BSK pustili do projektu výstavby pokračovania cyklochodníka končiaceho v Novej Dedinke.  Nový úsek by mal byť vedený popri brehu Čiernej vody do Kráľovej pri Senci cez Tureň a Senec, s možnosťou potiahnuť trasu až k Včelárskej paseke, kde by sa chcel na túto trasu napojiť aj Trnavský kraj. Z tohto spojenia vznikol pracovný názov projektu Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK.

Všetci zainteresovaní ponúkajú, okrem manažovania výstavby svojho úseku cyklotrasy, aj ďalšiu pridanú hodnotu.

Prostredníctvom už existujúcej trasy z Bratislavy do Novej Dedinky bude mať nový úsek spojenie s medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo.

Tureň postaví pumptrackovú dráhu vedľa budúcej cyklotrasy. Pumptrack je nový fenomén, ktorý sa rozširuje aj na Slovensku. Je to vlnitá dráha s hladkým povrchom, na ktorej je možné jazdiť nielen na bicykli, ale aj na kolobežke, skejtborde či korčuliach.

Pridanou hodnotou Senca by malo byť bezpečné spojenie svojej cyklodopravnej trasy Senec-Juh s pripravovanou cyklotrasou prostredníctvom podjazdu pod cestou I. triedy č. 62 pri kruhovom objazde smerom na Šamorín.

Ďalšou pridanou hodnotou má byť obnova meandra, čiže mŕtveho ramena Čiernej vody v katastrálnom území Senec, ktoré je súčasťou Biokoridoru regionálneho významu č. XVIII - Čierna voda. Mŕtve rameno je jedným z najhodnotnejších krajinných priestorov v rámci katastrálneho územia mesta. Cyklotrasa má byť vedená dvoma premosteniami nad úsekmi prepojenia meandra s hlavným tokom. Obnova bude spočívať aj v úprave a vyčistení koryta, ktoré bude plniť aj vodozádržnú úlohu a obnoví sa tým aj v meandri prirodzený biotop rieky Čierna voda.

Cyklotrasa v katastri obce Kráľová pri Senci má viesť popri liečivom termálnom prameni, ktorý je v súčasnosti nevyužitý. Obec sa vysporiadala s bývalými vlastníkmi a má s prameňom veľké plány.

Pre úspech myšlienky vybudovať Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK je veľmi dôležité, že Bratislavský samosprávny kraj podporuje tento projekt a deklaruje, že bude nápomocný pri riešení otázok, ktoré sú v kompetencii župy.

Koncom tretieho júlového týždňa sa uskutočnilo dôležité stretnutie všetkých zainteresovaných strán. Starostka obce Nová Dedinka Zuzana Árvová privítala na obecnom úrade regionálneho cyklokoordinátora BSK Ladislava Findla, starostu obce Tureň Štefana Čermáka, viceprimátora mesta Senec Juraja Gubániho, starostu obce Kráľová pri Senci Dušana Šeboka,  poslanca obecného zastupiteľstva obce Tureň Dominika Cisára, predsedu klubu slovenských turistov - Senec Ladislava Stolárika, cyklokoordinátora Novej Dedinky Jozefa Holocsiho a projektanta Štefana Húsenicu. Predstavitelia obcí a mesta sa dohodli, že svoj zámer uskutočniť projekt Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK vyjadria v memorande pre BSK, ktorý bude ich oficiálnym podkladom spolupráce v ďalšej fáze prípravy projektu, nielen so župou, ale i s ďalšími organizáciami.

Stretnutie pokračovalo priamo v teréne. Účastníci nasadli na bicykle a prešli celú pripravovanú cyklotrasu až po Včelársku paseku.

Text: VCs

Foto: VCs, Dušan Šebok

Galéria obrázkov k článku