Deň matiek s Radosťou
31. 5. 2017

02.jpg

Pri príležitosti Dňa matiek pripravil spevácky zbor Radosť ďalší koncert, ktorý potešil všetky mamičky aj babičky, ktoré prišli v nedeľu 14. mája do kultúrneho domu. Tento koncert bol o to slávnostnejší, že zbor Radosť v tomto roku oslavuje 30. výročie založenia. Vystúpenie moderoval herec Juraj Bača, ktorý nám v priebehu koncertu aj zaspieval dve piesne o mamách. Prítomným sa prihovoril duchovný otec Jozef Dúc, ktorý vyzdvihol dobrotu a lásku všetkých mám na svete. A potom už začal pestrý program speváckeho zboru.
Najprv nám zaspievali najmenšie spevácke ratolesti. Potom sme si vypočuli ďalšie piesne v podaní sólistov zboru a pekné tančeky na ľudové piesne. Nakoniec sa ujal slova ujo Ferko Podolský a poďakoval všetkým svojim spolupracovníčkam za pomoc pri nácvikoch a organizovaní zboru kytičkou kvetov. Deti zboru, ktoré vystupovali boli ako obyčajne milé a bezprostredné. Z koncertu sme vychádzali
s úsmevmi na tvárach, hrdosťou nad ich výkonmi a radosťou nad ich nadšením pre spev a tanec.

Tonka Ostatníková

Galéria obrázkov k článku