Deň matiek v Nezábudke
15. 5. 2019

1 (42).jpg

 

Nezábudka nie je neznámym pojmom pre Senčanov, ale aj tak treba vždy pripomenúť, že je to jediné neštátne, neziskové zariadenie svojho druhu pôsobiace v okrese Senec. Je združením na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, ktoré prevádzkuje domov sociálnych služieb Dom Nezábudka. Opatruje 54 detí, mladých aj dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím rôzneho charakteru, pričom väčšinou ide o kombináciu telesného, zmyslového a mentálneho znevýhodnenia.

Deň matiek má v Nezábudke vždy neopakovateľnú atmosféru, ktorá chytí za srdce každého návštevníka. Matky a babičky detí a dospelých klientov Nezábudky sa zišli 10. mája 2019 v Dome Nezábudka, aby spolu oslávili Deň matiek. Pozvanie prijali aj primátor mesta Senec Dušan Badinský, viceprimátor Juraj Gubáni a poslankyňa a predsedníčka Sociálnej a zdravotnej komisie MsZ Gabriella Németh. „Mamičky z Nezábudky majú naložené veľké ľudské bremeno, ktoré zvládajú s hrdinstvom a veľkou dávkou lásky a oddanosti. Vaše deti sú úprimné, otvorené, verné a majú v sebe nesmierne veľa citu a lásky.  Staráme sa o nich nielen profesionálne, ale aj s láskou. Naším veľkým cieľom je poskytnúť im veľa radosti z hudby, tanca, umenia, ale aj radosti z rozhovorov, kamarátstiev a vzťahov v spoločenstve, ktorej súčasťou sú nielen naši klienti, ale aj Vy, ich rodičia.“ – uviedla riaditeľka združenia Domu Nezábudka Ildikó Popálená .

Galéria obrázkov k článku