Deň obetí holokaustu a rasového násilia
9. 9. 2022

9.JPG

 

Spomínali sme na nezabudnutých susedov pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia

Po minúte ticha za obete holokaustu si prítomní vypočuli zo záznamu príbeh preživšej Evy Mosnákovej a príhovor Arcibiskupa Zvolenského. Osobne sa prihovoril vedúci Mestského múzea v Senci Mgr. Gábor Strešňák.

Nasledovalo čítanie mien a položenie kamienkov za každých 10 obetí. K prečítaniu mien pozývala hostí moderátorka podujatia Martina Ostatníková.

- Mená židovských občanov z regiónu Senec, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov prečítali:

riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave Dr. Maroš Borský, vedúci Mestského múzea v Senci Mgr. Gábor Strešňák a prof. Miloš Lichner, katolícky teológ, kňaz a prorektor Trnavskej univerzity.

- Mená židovských občanov zo Slovenska, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov čítali: primátor Mesta Senec Ing. Dušan Badinský,  poslankyňa Mesta Senec PhDr. Gabriela Németh, poslankyňa BSK a Mesta Senec Ing. Mária Hudáková, farár Ev. cirkvi augsburského vyznania v Senci a organizátor projektu Mgr. Tibor Jančík, farár Rímskokatolíckej cirkvi v Senci Mgr. Jozef Dúc, pastor Apoštolskej cirkvi, Zbor Senec Stanislav Šefčík, M.B.A. a Mgr. Katarína Zemková, výtvarníčka, organizátorka projektu.

- Mená občanov nežidovského pôvodu, ktorí boli ocenení cenou Spravodliví medzi národmi čítala farárka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Mgr. Beata Bohonyová.

- Mená občanov nežidovského pôvodu, neocenených hrdinov bez zbrane prečítala  Ing. Jana Némethová, poslankyňa Mesta Senec.

V závere podujatia sa modlili za zomrelých prof. Miloš Lichner a Dr. Maroš Borský modlitbou v hebrejčine – KADIŠ. Hudobné duo pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Senci zahralo skladbu Secret Garden. Organizátorka podujatia, Mgr. Katarína Zemková sa poďakovala všetkým prítomným, medzi nimi aj študentom a žiakom seneckých škôl, za účasť a zároveň ich pozvala na smútočnú tryznu, ktorá sa bude opakovať aj  na budúci rok, 9. septembra 2023. 

Galéria obrázkov k článku