Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018
28.8.2018

0001 (2).jpg

 

Už v septembri sa po celom Slovensku uskutoční od 1. do 30. septembra takmer 400 podujatí, ktorými sa Slovensko hlási k spoločnému kultúrnemu či prírodnému dedičstvu Európy v rámci medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

Bratislavský samosprávny kraj prispieva do programu mnohými podujatiami vo viacerých kútoch kraja.

Svoje dvere otvoria bežne neprístupné pamiatky a v inom svetle sa predstavia tie bežne prístupné. Rôznorodé vzdelávacie podujatia, semináre i prednášky doplnia aj turistické aktivity, súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami. Databáza je prístupná na stránke www.dekd.sk v sekcii Katalóg aktivít.

Slávnostné otvorenie DEKD 2018 sa bude konať v nedeľu 2. septembra v Nitre v rámci programu osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka je Zdieľané dedičstvo. Je to celoeurópsky stanovená nosná téma DEKD 2018, ktorá upozorňuje na to, že kultúrne dedičstvo Európy je všade okolo nás: v našich mestách, architektúre, prírode a archeologických  lokalitách, v literatúre, umení či rôznych predmetoch, ale aj v remeselných zručnostiach, príbehoch, gastronómii, hudobnej tvorbe i vo filme. Kultúrne dedičstvo nás vo svojej rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz lepší prístup než kedykoľvek predtým a môžeme si uvedomiť jeho lokálny, národný a súčasne aj spoločný európsky charakter a zdieľať ho.

Generálnymi partnermi podujatia, ktoré iniciovala Rada Európy a Európska komisia už v roku 1993 v 49 krajinách, sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá.

Hlavnými partnermi podujatia sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, Národný Trust, Nadácia SPP a mesto Nitra. Koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska.

Zdroj: BSK

Galéria obrázkov k článku