Do práce na bicykli - Roztočíme to spolu !
26.3.2019

DPNB2019_Facebook-cover1.jpg

 

Do práce na bicykli sa opäť vracia do slovenských miest. Národný cyklokoordinátor Peter Klučka vyhlásil 6. ročník kampane a Mesto Senec sa do tejto celoslovenskej akcie zapojilo zaregistrovaním dňa 12.3.2019. Od tohto dátumu je možnosť registrácie firiem, inštitúcii a tímov so sídlom alebo pracoviskami v meste Senec, resp. jednotlivcov ktorých miesto výkonu práce je v meste Senec alebo tu majú trvalé  alebo prechodné bydlisko.

Registrácia do 5. mája na www.dopracenabicykli.eu

Hlavné motto ročníka 2019 je „Roztočíme to spolu!“ vystihuje cieľ kampane a to je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy, spoločnosti alebo inštitúcie. Z jednej firmy môže byť zaregistrovaných ľubovoľný počet tímov, podmienkou je počet členov tímu. Každý tím musí mať minimálne 2 členov a maximálne však 4 členov. Je to výborná možnosť urobiť vo firmách teambuilding na súťaživom základe.

Do súťaže sa môžu zaregistrovať aj študenti, ktorí budú reprezentovať svoju školu. Jedinou podmienkou je vek a to v deň začiatku kampane (1.5.2019) musia študenti dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Opäť sa tú otvára príležitosť súťaživosti v rámci školy (jednotlivé tímy) i v rámci škôl (počet prihlásených tímov).

Výsledok z roku 2018 – 4. miesto v kampani v počte registrovaných tímov – 40 tímov chceme prekonať.

Registrujte sa, registrujte sa, registrujte sa.

Prvých päť zaregistrovaných tímov získava pre svojich členov tričká, určené len pre túto akciu. Sledujte webstránku, FB-stránku Mesta Senec, kde priebežne budeme zverejňovať ďalšie informácie. V prípade akýchkoľvek informácii je  k dispozícii – Ing. Gabriela Rebrošová, rebrosovag@senec.sk – koordinátor za samosprávu Senec.

Galéria obrázkov k článku