Dotácie mesta Senec - 2022
31. 12. 2021

Dotácie 4

 

Poslanci MsZ v Senci schválili 14. decembra 2021 znenie výziev na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2022 v týchto oblastiach:

  • Kultúra
  • Vzdelávanie a školstvo
  • Cirkvi
  • Sociálna oblasť a zdravotníctvo
  • Šport
  • Životné prostredie

Žiadosti o dotáciu sa podávajú elektronicky prostredníctvom portálu  https://senec.egrant.sk/

a písomne, doručením na Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01  Senec.

Termín uzávierky podávania žiadostí: do 31. januára 2022 (pondelok).

Ďalšie informácie ako aj znenie schválených výziev nájdete:  www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/ako-poziadat-a-zuctovat-dotaciu

 

Galéria obrázkov k článku