Dozvuky Slnečného festivalu 2017
25. 10. 2017

Dozvuky Slnečného festivalu 2017

 

Počas Slnečného festivalu sa podarila úžasná vec! Prvýkrát prebiehal na festivale workshop/tvorivá dielňa venovaná písaniu o divadle s divadelníkmi Zuzanou a Dušanom Poliščákovými. Vybraní študenti seneckých škôl pod ich vedením putovali po festivale, sledovali divadelné hry a učili sa ich vnímať okom odborným a neskôr o hrách aj celom festivale napísať. Prinášame vám texty, ktoré senecké študentky napísali o festivale. Tu si ich môžete prečítať: http://slnecnyfestival.sk/jasne-spravy-o-festivale-alebo-ako-sa-aj-workshopovalo/

Vznikla aj recenzia z pera Lenky Dzadíkovej, ktorá vznikla na základe predstavenia nezávislého divadla Teatro Tatro reprízovaného 9. septembra 2017 na Slnečnom festivale v Senci. Recenziu si môžete prečítať tu: https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/chvala-tomuto-blaznovstvu/

Galéria obrázkov k článku