DUNAJSKÉ LUHY – NOVÁ EXPOZÍCIA V TURECKOM DOME
13.6.2017

image001.jpg

 

Expozícia pod názvom Dunajské luhy vznikol v spolupráci  s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Ponitrianskym múzeom v Nitre, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Západoslovenským múzeom v Trnave. Získané exponáty ožili vo vitrínach Mestského múzea v Senci vďaka vedúcemu Mestského múzea v Senci Mgr. Gábora Strešňáka a prírodovednej lektorky múzea Dr. Jany Fedorovej. Vernisáž výstavy otvoril prof. Peter Fedor v podvečer 13. júna 2017. Uviedol prednášku svojho kolegu, zamestnanca Katedry environmentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK, RNDr. Mirka Bohuša, PhD., ktorý porozprával hosťom o histórii a súčasného stavu dunajských luhov. Mohutný a nespútaný Dunaj oddávna vlažil krajinu úrodnej nížiny.  Z posplietaných vyliatych meandrov dnes ostali len zvyšky stále tajomných luhov v podobe zaplavených a len ťažko preniknuteľných lesov s neopakovateľnou rozmanitosťou života. Od vzácnych rýb a obojživelníkov po plaché vtáctvo prispôsobené na špecifické podmienky na hranici vody a súše. Bežný návštevník sem zavíta len výnimočne, ale výstava o dunajských luhoch, ich výnimočnej ale ťažko prístupnej faune a flóre odkryje mnoho nezabudnuteľných zážitkov aj pre tých, ktorí vzácne lesné ekosystémy spoznávajú radšej v bezpečí a pohodlí svojho domova.

Foto: VCs

Galéria obrázkov k článku