DVOJITÉ JUBILEUM
6. 10. 2019

2.jpg

 

Maďarská komunita si v piatok už päťdesiaty raz pripomenula seneckého rodáka, protestantského kňaza, prekladača žalmov, jazykovedca a všestranného intelektuála 17. storočia, Alberta Molnára Szencziho v rámci otvorenia Dní Alberta Molnára Szencziho.
Tohoročné položenie vencov k soche Alberta Molnára Szencziho sa zároveň nieslo v kontexte významného jubilea Csemadoku.
Pred 70 rokmi, 5. marca 1949, v Bratislave vznikol Kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu, známy pod názvom Csemadok (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége). Názov organizácie sa viackrát zmenil, ale Csemadok sa zachovalo dodnes. Od roku 1993 až do súčasnosti je jeho názvom Maďarský spoločenský a vzdelávací zväz na Slovensku – Csemadok (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok).
Slávnostné otvorenie Dní Alberta Molnára Szencziho sa konalo v piatok 4. októbra 2019 o 18:00.

Gabriella Németh, v úlohe moderátorky podujatia, vítala veľvyslaneckého radcu Veľvyslanectva Maďarska v Bartislave Tibora Vargu, celoslovenského predsedu Csemadoku Gyulu Bárdosa, viceprimátora mesta Senec Juraja Gubániho, prednostku MsÚ Jarmilu Répássyovú, poslancov BSK Istvána Pomichala a Lászóa Gujbera a ďalších významných predstaviteľov kultúrneho a politického života maďarskej komunity.
Pred kladením vencov predniesol slávnostný príhovor predseda Csemadoku Gyula Bárdos.

Piatkový program pokračoval koncertom skupiny Pósfa v Galérii Labyrint MsKS a vernisážou výstavy „70 rokov Csemadoku a 50 rokov Dní Alberta Molnára Szencziho“ v Galérii Labyrint MsKS.

Program pokračoval v nedeľu v boldockom rímskokatolíckom kostole odhalením pamätnej tabule a zasadením stromu pri príležitosti 70. výročia vzniku Csemadoku v kostolnej záhrade a spomienkou na aradských mučeníkov. V podvečer sa konalo vystúpenie Kamilla Nagy Dévaia a žiakov hudobnej
školy Krónikás Zenede v rímskokatolíckom kostole pod názvom „Chváľ, duša moja, Pána …”

FOTO: Gabriel Agárdy

Program ďalších dní:
7. októbra 2019 (pondelok) – Spojená škola s VJM
10.00 – Spomienková slávnosť a kladenie vencov. S programom „Chváľ, duša moja, Pána …” vystúpi Kamilla Nagy Dévai a žiaci hudobnej školy Krónikás Zenede, spoluúčinkujú žiaci Spojenej školy s VJM.
13. októbra 2019 (nedeľa) – Jelka, kostol reformovanej cirkvi
16.30 – Attila Zsapka vystúpi s programom „Tiszta szívvel”
16. októbra 2019 (streda) – Senec, MsKS
19.00 – Galaprogram „Sme na nich hrdí“ pri príležitosti 70. výročia vzniku Csemadoku
18. októbra 2019 (piatok) – Reca, kostol reformovanej cirkvi
18.00 – „Jesenné prelúdiá” odznejú v podaní Trio Impression
27. októbra 2019 (nedeľa) – Hrubý šúr, Obecný dom
17.00 – Attila Zsapka vystúpi s programom „Tiszta szívvel”
29. októbra 2019 (utorok) – Senec, MsKS
15.30 – Slávnostné privítanie prváčikov škôl s VJM okresu Senec.
6. novembra 2019 (streda) – Senec, MsKS
19.00 – Ferenc Molnár: Veselohra Sklenené topánky v podaní Jókaiho divadla v Komárne
9. novembra 2019 (sobota) – Senec, ZŠ Alberta Molnára Szencziho
14.00 – Záverečný program 50. Dní Alberta

Molnára Szencziho, Sándor Gál: Takto sa to začalo – Spomienka na začiatky organizovania slávností Dni Alberta Molnára Szencziho, „Szállj, madár, szállj!” – literárne pásmo v podaní žiakov ZŠ A. M. Szencziho, Kladenie vencov k reliéfu A. M. Szencziho

 

Galéria obrázkov k článku