EŠTE LEPŠIA INFORMOVANOSŤ ZO STRANY MESTA
25. 1. 2023

324101686_1241743933395090_2810372853826336420_n

 

Vznikla nová facebooková stránka Mesto Senec - Údržba, ktorá slúži na informovanie obyvateľov o aktivitách Útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta.

Hlavnou myšlienkou jej vzniku bolo, aby sme vedeli priebežne informovať o prebiehajúcich prácach v meste na úseku kosenia, orezov drevín, odpadového hospodárstva, čistoty mesta a iných aktivít.

Je to stránka, ktorá vznikla pod záštitou Mesta Senec. Bude slúžiť obyvateľom nášho mesta a bude poskytovať užitočné informácie z daného útvaru.

Komentovanie príspevkov nie je sprístupnené.

Pokiaľ máte otázky, nápady alebo pripomienky, je možné ich zaslať na e-mail:

odpady@senec.sk

udrzba@senec.sk

alebo telefonicky kontaktovať zamestnancov útvaru na telefónnych číslach:

02/2020 5162

02/4592 2757 .

 

Galéria obrázkov k článku