EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2023
18. 9. 2023

1 (1).jpg

 

Mesto Senec podporuje udržateľnú mestskú mobilitu a zapája  sa už siedmykrát do kampane  Európsky týždeň mobility,  v roku 2023 je zapojených 2639 miest a obcí zo 41 krajín.  

Témou kampane v roku 2023 je „ŠETRI ENERGIU“, zameriava sa na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu.

Vyzývame obyvateľov nášho mesta, aby sa pridali k zamestnancom Mestského úradu a v tomto týždni urobili pozitívny krok  pre svoje zdravie, prispeli k čistote ovzdušia a zlepšeniu dopravnej situácie v meste v týchto dňoch aj tým, že svoje motorové vozidlá nechajú doma a na prepravu zvolia ekologickejší spôsob dopravy ako pešiu chôdzu, bicykel, kolobežku, mestskú autobusovú dopravu (MAD), vlak príp. elektromobil a pod.

Mesto Senec vás počas tohtoročného týždňa mobility pozýva

22. 9. 2023 - Deň bez áut zakončiť v poradí štvrtou Nočnou cyklojazdou Sencom – zraz o 19:00 na Námestí 1. mája pred MsKS, nezabudnite si doma účastnícke kartičky budeme žrebovať odmeny v pečiatkovej súťaži, do žrebovania o 19:30 hodine bude zaradený každý kto získal minimálne tri pečiatky z cyklojázd.

Mesto Senec vyhlasuje súťaž pre deti seneckých základných škôl v kategóriách:

1. výtvarná súťaž pre deti 3. ročníka zš na tému: Moja cesta do školy bez auta

2. súťaž projektov na tému ŠETRI ENERGIOU pre deti 4. ročníka zš

Najkreatívnejšie práce, ktoré získajú pri hlasovaní najviac hlasov, odmení vedenie mesta peknými cenami.

Zmenou našich cestovných návykov a preferovaním udržateľných spôsobov dopravy môžeme znížiť emisie uhlíka a urobiť zo svojho mesta príjemnejšie, čistejšie a zdravšie miesto pre život, štúdium a prácu.

Pridajte sa k nám!

Viac informácií :

www.senec.sk

www.eurotm.sk

www.facebook.com/mesto.senec

www.instagram.com/mesto.senec

#MobilityWeek

#europskytyzdenmobility                           

Galéria obrázkov k článku