FUNGOVANIE MESTSKÉHO ÚRADU V SENCI od 4.1.2021
4. 1. 2021

1

 

Mestský úrad v Senci bude od 04.01.2021 do odvolania zatvorený pre verejnosť. Otvorená bude len matrika, podateľňa a pokladňa a to len v pondelky v čase od 7:30 do 13:00. V nevyhnutných prípadoch je možné telefonicky sa dohodnúť aj s inými útvarmi mesta. Kontakty nájdete na stránke https://www.senec.sk/sk/kontakty

Zberný dvor bude pre verejnosť zatvorený do odvolania. Na zbernom dvore sa však aj naďalej budú vydávať vedierka na kuchynský odpad, vrecia na separovaný zber a pridané informácie.

Spoločný obecný úrad (stavebný úrad) v Senci bude zatvorený pre verejnosť. V nevyhnutných prípadoch je možné komunikovať mailom na adrese simonovak@senec.sk. Podania a korešpondencia budú fungovať podľa otváracích hodín na Mestskom úrade v Senci a v príslušných obciach.

Platby za obedy v Stredisku sociálnych služieb prosíme vykonávať len elektronicky.

Galéria obrázkov k článku