JARNÉ UPRATOVANIE
29. 2. 2024

Aktualita-Jarné-upratovanie

 

 
Rodinné domy: 4. 3. – 8. 3. a 11. 3. – 15. 3.
 
Odpad sa bude zbierať podľa zón zberu kuchynského odpadu. V deň, kedy máte podľa harmonogramu vyložiť kuchynský odpad, vyložíte do 7:00 pred svoju nehnuteľnosť odpad v rámci jarného upratovania. Nie je potrebné ho nikam nahlasovať.
Pred svoj dom môžete vyložiť objemný odpad, elektroodpad a samostatne „zelený odpad“ ako konáre a orezy drevín. Žiadame pôvodcov, aby nám objemný odpad (nábytok, sedačky a pod.) čo najviac minimalizovali, teda aby ho rozobrali na jednotlivé druhy ako drevo, železo, poťahy, epedá a pod. inak im odpad neprevezmeme. Odpad sa bude nakladať na traktor.
 
Bytové domy: 25. 3 – 27. 3. a 2. 4. – 5. 4.
 
Odovzdanie odpadu si môžete dohodnúť telefonicky alebo mailom - kontakt je uvedený nižšie. Je potrebné, aby odvoz odpadu (objemný odpad, elektroodpad) za bytový dom objednával domový dôverník, prípadne správca bytového domu.
Objemný odpad (nábytok, sedačky a pod.) musia pôvodcovia čo najviac minimalizovať, tzn. rozobrať ho na jednotlivé druhy ako drevo, železo, poťahy, epedá a pod., inak odpad neprevezmeme. Odpad z bytových domov musí byť v deň odvozu nachystaný na mieste prístupnom pre traktor pred bytovým domom.
NEPREBERÁME DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ANI PNEUMATIKY.
Ak máte otázky, nápady alebo pripomienky, je možné ich zaslať na e-mail: odpady@senec.sk, udrzba@senec.sk alebo telefonicky kontaktovať zamestnancov oddelenia na telefónnych číslach: 02 / 2020 5152, 02 / 4592 2757.

 

Galéria obrázkov k článku