JESENNÉ UPRATOVANIE 2018
11.9.2018

01

Opäť máme možnosť poupratovať svoje domy, byty a záhrady na každoročnom jesennom upratovaní s mestom Senec. Kontajnery budú pristavené v sobotu 13. októbra 2018 a budú pod dohľadom poverených zamestnancov mesta. Vo večerných hodinách budú odvezené. Stojiská budú opäť štyri: pri Kevečte, na Záhradníckej, na Vodnej ulici, na Kalinčiakovej pri garážach.

Čo je prípustné uložiť do veľkokapacitných kontajnerov počas jesenného upratovania?

Objemný odpad: ako starý nábytok, sedačky, podlahové krytiny, sanita.

Čo nepatrí do jesenného upratovania?

Akýkoľvek stavebný odpad a pneumatiky, ktoré je možné odovzdať na skládke Červený majer a pneumatiky je povinný prevziať aj každý autoservis.

Papierové kartóny Vám prevezmú na Réckej ceste v areáli bývalých Zberných surovín.

Nebezpečný odpad

(farby, laky, riedidlá, pesticídy, chemikálie a pod.) bude možné odovzdať na dvore pracoviska Útvaru zelene, údržby a čistenia mesta Senec na Kalinčiakovej 19 od 8.10. do 30.10.2018. Zvoz konárov zviazaných do otiepok v dĺžke max. 1,5 metra a zviazaných špagátom od rodinných domov sa bude konať v dvoch termínoch: 1.-2. 10. 2018 a 22.-23. 10. 2018.

Galéria obrázkov k článku