Jesenné upratovanie v rovnakom režime ako na jar
1. 10. 2021

Dôležitý oznam
 

 

 

Odpady s obsahom škodlivých látok (nebezpečné odpady):

Termín: 1. - 29.10.2021
Miesto umiestnenia kontajnera: areál zberného dvora Železničná.
Druhy odvážaných odpadov: obaly z farieb, lakov a chemikálií, motorové oleje, farby, laky, postreky a podobné.


Rodinné domy:

Termín: 11. - 22.10.2021
Spôsob zberu: odpady sa budú zbierať z ulíc podľa jednotlivých zón ako sa zbiera odpad z kuchyne.
Druhy odvážaných odpadov: objemný odpad, orezy zo stromov a kríkov zviazané v otiepkach (kampaňový zber BRO) a elektronika.
 

Bytové domy:

Termín: 25. - 29.10.2021
Spôsob zberu: domový dôverník alebo bytový správca dohodne presný termín a miesto vyloženia roztriedeného odpadu na útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.
Kontakt: udrzba@senec.sk, 02/20205162
Druhy odvážaných odpadov: objemný odpad, drevo, elektronika.
Prosíme, aby občania dodržiavali harmonogramy a nevykladali odpad po zozbieraní - ten im už nebude odvezený. Odpad je nutné vyložiť po roztriedení najneskôr do 6:30 pred nehnuteľnosť. Následne bude pracovníkmi útvaru verejnej zelene, údržby a čistoty mesta vyzbieraný.
 

 

 

Galéria obrázkov k článku