Koncepcia športu mesta Senec 2021 – 2025
9. 4. 2020

Sporty

 

Mesto Senec pripravuje Koncepciu športu a Váš názor je dôležitý pre vypracovanie analýzy súčasného stavu a stanovenie priorít v oblasti športu pre najbližšie obdobie. Svoje postrehy, námety môžete vyjadriť odpoveďou na krátky dotazník. Dotazník bude zverejnený do 24.5.2020 do 24:00 a výsledky budú súčasťou pripravovanej koncepcie.

Za Váš čas, názory a podnety ďakujeme.

Útvar školstva a športu.

Link na formulár v samostatnom okne https://forms.gle/bb5CDWpg73rMHMJv5

Galéria obrázkov k článku