Kontrolný deň v synagóge
21. 2. 2019

1 (2).jpg

 

Výsledkom spoločnej iniciatívy BSK a mesta Senec  sa konal 21. februára 2019 kontrolný deň v seneckej synagóge, kde od mája minulého roka prebieha komplexná rekonštrukcia a výstavba infopavilónu za budovou synagógy. Pavol Líška, riaditeľ Odboru investičných činností a verejného obstarávania BSK prišiel v sprievode Agáty Mikulovej, riaditeľky Odboru kultúry a cestovného  ruchu BSK a Zuzany Rattajovej, predsedníčky Komisie kultúry BSK. Hostí privítal primátor mesta Senec Dušan Badinský.

Prehliadka stavby sa začala o 09:00 vo vnútri synagógy. Zástupca zhotoviteľa stavby prezentoval doteraz vykonané práce, ktoré pokračujú podľa harmonogramu. Drevená strešná konštrukcia bola obnovená a strešná krytina kompletne vymenená.  Je hotová rekonštrukcia čelnej fasády a v prípade priaznivého počasia čoskoro prídu na rad aj bočné fasády. Ozdobné prvky interiéru, farby stien, podlaha a osvetľovacie telesá budú reštaurované a obnovené podľa zachovaných písomných a obrazových záznamov. Prvky, o ktorých sa nezachovali informácie, budú vyhotovené v dobovom štýle židovských sakrálnych stavieb. Pod odstránenou dlažbou v synagóge bol objavený zostatok pôvodných základov bimy, vyvýšeného miesta uprostred modlitebne, kde pôvodne bol umiestený pult, z ktorého sa predčítavalo  z posvätnej Tóry. Nález bol zadokumentovaný Krajským pamiatkovým úradom.

Vyšlo najavo aj nemilá skutočnosť, že pamätná tabuľa rodiny Popperovcov  bola odcudzená  z predsiene synagógy. Krádež bola nahlásená polícii. Tabuľa bude nahradená replikou v prípade, že sa nenájde do ukončenia rekonštrukcie.

Prehliadka pokračovala v exteriéri na stavbe infopavilónu. Súčasťou modernej železobetónovej stavby bude aj výťah s troma stanicami, vrchná bude na úrovni galérie synagógy. Medzi objektom synagógy a info pavilónom bola objavená studňa, ktorá bola zadokumentovaná Krajským pamiatkovým úradom a opäť zakrytá, pretože jeho poloha je v kolízii s projektom výstavby infopavilónu. Už pred začatím rekonštrukcie bolo na pozemku objavené  mikve, židovské kúpele, ktorých obnova nie je súčasťou projektu, ale BSK  má v pláne vytvoriť podmienky na jeho vhodnú prezentáciu.

Stavba má byť ukončená do konca mája 2020, potom nasleduje zariaďovanie priestorov. Synangóga spolu s infopavilónom bude odovzdaná verejnosti do konca roka 2020. Komplex synagógy a infopavilónu bude slúžiť ako kultúrno - kreatívne centrum, ako umelecké zázemie seneckých tvorcov, zároveň aj ako moderný priestor pre usporiadanie konferencií a workshopov a bude tam inštalovaná expozícia, ktorá prezentuje históriu a kultúrne dedičstvo židovstva. Celková hodnota investície predstavuje 1.600.000,- eur.

Primátor mesta Senec Dušan Badinský  sa poďakoval BSK za to, že sa odhodlal prispieť k tomu, aby budova seneckej synagógy sa stala pýchou nielen Senca, ale celého kraja. Rekonštrukcia desaťročia chátrajúcej synagógy je prejavom úzkej a dobrej spolupráce medzi Sencom a BSK.                                                                                                                                                                                                            VCs

Galéria obrázkov k článku