Laureátov na Ocenenia BSK možno navrhnúť do konca augusta
26. 7. 2017

01

Bratislavský samosprávny kraj udeľuje každoročne Ocenenia BSK a to Cenu Samuela Zocha, Pamätný list predsedu a Čestné občianstvo tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Aj tento rok ich môžu navrhnúť obyvatelia kraja, organizácie a inštitúcie so sídlom v kraji a to do 31. augusta 2017.

„Aj tento rok župa informuje o možnosti navrhnúť na ocenenia osobnosti, ktoré sú významné a prínosné pre kraj, spoločnosť. Preto laureátmi ocenení môžu byť tak osobnosti ako aj organizácie. Je to vlastne poďakovanie tým, ktorí úspešne reprezentujú Bratislavskú župu, prispievajú k jej rozvoju a šíreniu dobrého mena. Verte, že takých, ktorí si to zaslúžia, je v našom regióne veľa,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.

Vyplniť treba prihlasovací formulár, ktorého nevyhnutnou súčasťou je stručný životopis nominovaného alebo ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade nominácie organizácie. Vyplnený formulár musí byť vlastnoručne podpísaný nominovaným a doručený na Úrad BSK buď elektronicky nominacie@region-bsk.sk alebo poštou na adresu Bratislavský samosprávny kraj, oddelenie propagácie, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05, Bratislava do 31. augusta 2017.

Zoznam držiteľov Ocenení BSK, prihlasovací formulár, ako aj ďalšie informácie nájdete na http://www.bratislavskykraj.sk/samosprava-bsk-ocenenia-bsk.aspx

Zdroj: BSK

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy