Lehota splatnosti pre nájomcov mesta je až do 30.8.2021
11. 3. 2021

Dôležitý oznam

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci schválili zmenu lehoty splatnosti nájomného za rok 2021 do 30.8.2021 pre všetky existujúce zmluvné vzťahy, v ktorých je mesto Senec prenajímateľom a nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Senec. Táto výnimka sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené po 1.januári 2021.

Galéria obrázkov k článku