Mária Terézia 300
21.9.2017

image002.jpg

 

Toho roku je 300. výročie narodenia osvietenej panovníčky Márie Terézie, cisárovnej Svätej ríše rímskej a nemeckej, Kráľovnej Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyne Rakúska, vojvodkyne Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyne Toskánska.

Toto jubileum je významné z hľadiska celého stredoeurópskeho priestoru a v danom kontexte aj z pohľadu občanov  Slovenska a mesta Senec. Obdobie života a panovania Márie Terézie patrí do éry barokovej. Mnohé z hmotných pamiatok, ktoré sa v našom meste zachovali, sú práve z tohto obdobia. Mesto Senec sa rozhodlo pripomenúť si toto významné jubileum a usporiadať podujatie pod názvom Mária Terézia 300. Takto sme prispeli do celoeurópskeho podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“, ktoré sa koná každý rok v mesiaci september, z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie v 49 štátoch Európy. 

Dôležitým cieľom  podujatia je posilniť povedomie o kultúrnom dedičstve našej republiky v rámci Európy a ukázať naše mesto ako súčasť tohto kultúrneho a historického kontextu.

14. septembra bola  o 18:00 otvorená výstava prác akad. maliarky Aleny Adamíkovej v priestoroch budúcej hasičskej expozície Mestského múzea (za budovou Daňového úradu). Výstavu doplnili práce, ktoré vznikli pod vedením Aleny Adamíkovej v rámci výtvarného workshopu žiakov seneckých základných škôl na tému „Barokové inšpirácie“.

20. septembra v podvečer primátor mesta Senec Karol Kvál a podpredsedníčka BSK Gabriella Németh odhalili pamätnú tabuľu  panovníčke Márii Terézii na  Mierovom námestí pod zrekonštruovaným portálom bývalého hostinca U zlatého gryfa. Opäť pod barokovými klenbami budúcej hasičskej expozície Mestského múzea nasledoval koncert hudobného telesa Mucha Quartet. Vedúci Mestského múzea  Gábor Strešňák moderoval diskusiu PhDr. Evy Kowalskej, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Mgr. Ivany Červenkovej, PhD. zo Slovenského národného archívu v Bratislave na tému „Mária Terézia v kontexte regionálnych dejín“. Barokové hudobné a slovné putovanie bolo dovŕšené v pivniciach budovy ZŠ Alberta Molnára Szencziho, v časti, ktorá bola súčasťou školy Collegium economicum z dôb Márie Terézie. Podujatie bolo ukončené čašou vína vo vínnej pivnici Jungpereg 1632.

Galéria obrázkov k článku