Mesiac úcty k starším si pripomenuli v Klube dôchodcov pri MsÚ v Senci
13. 10. 2016

01

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Členovia Klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci, na čele s predsedníčkou Máriou Kloknerovou a vedúcou klubu Helenou Majorovou,  sa pri tejto príležitosti stretli 5. októbra v spoločenskej sále Strednej odbornej školy na Kysuckej 14. Členovia klubu si nikdy nenechajú ujsť príležitosť stráviť spolu príjemné chvíle, takže aj teraz zaplnili celú spoločenskú sálu školy.  Po uvítacom príhovore  Heleny Majorovej a Dušana Badinského, viceprimátora mesta Senec nasledoval kultúrny program, v ktorom odzneli piesne aj básne v podaní členiek ženského spevokolu pri  Klubu dôchodcov a na záver zazneli aj piesne na citare. Po programe celá sála povstala, aby vzdala poctu zosnulým, ktorí od októbra 2015 nás navždy opustili. Hneď nato nasledovalo blahoželanie 80 a 85 ročným jubilantom, ktorým odovzdali darčekové balíky a zablahoželali  aj hostia večera: viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský, prednostka MsÚ Jarmila Répássyová  a vedúca odboru sociálnych služieb mesta Jana Matulová. Posedenie pokračovalo večerou, medzitým sa seniori prihlasovali na spoločný výlet a do divadla. Zostávajúci čas patril tanečnej zábave s hudobným doprovodom v podaní Juraja Kováča .

Text a foto: VCs

Galéria obrázkov k článku