Mesto pripravuje podklady na parkovací dom na Železničnej ulici
29. 4. 2019

Vizualizácia.jpg

 

Mesto Senec pripravuje projektovú dokumentáciu na realizáciu objektu „Záchytné parkovisko - parkovací dom Železničná“, ktorý bude riešený ako „Park & Ride (P+R)", ktorý bude umiestnený na zaužívanej parkovacej ploche v rámci Slnečných jazier – Juh, za vstupnou bránou zo Železničnej ulice.

„Park and Ride (P+R) záchytné parkoviská (alebo motivačné parkovanie) sú parkoviská s napojením na verejnú dopravu, ktoré umožňujú dochádzajúcim, ktorí chcú cestovať do centier miest, zanechať svoje vozidlá na parkovisku pred mestom a ďalej cestovať verejnou dopravou (zväčša železničnou dopravou, poprípade mestskou hromadnou dopravou).“

Jednotlivé podlažia nie sú prepojené ani len pre peších, aby bola zabezpečená samostatná prevádzka parkoviska, parkovacích plôch. Novovytvorená parkovacia plocha na 2. NP bude prístupná len zo Železničnej ulice rampou pre osobné vozidlá umiestnenou ešte pred vjazdom do areálu Slnečných jazier - Juh a pešími lávkami priamo k autobusovým zastávkam na Železničnej ulici. Táto plocha bude slúžiť najmä pre ľudí využívajúcich verejnú dopravu (železničnú, mestskú, prímestskú) ako parkovanie nadväzujúce na integrovanú dopravu. Prístup na parkovaciu plochu na 1.NP bude iba z areálu Slnečných jazier - Juh ako autom tak aj pešo, aby táto časť parkovacieho domu mohla slúžiť počas letnej sezóny výlučne pre návštevníkov Slnečných jazier. Neregulovaný prechod z parkoviska do areálu Slnečných jazier bude znemožnený vytvorenou zelenou stenou z oceľového rámu a pletiva s prerastením popínavou zeleňou. Počet parkovacích miest na prízemí je 39 a na poschodí parkovacieho domu je navrhnutých 45 miest. Pred objektom zo strany Slnečných jazier bude vytvorených ešte 15 parkovacích miest formou zatrávňovacieho parkoviska.

Objekt bude navrhnutý tak, aby bola jednoducho riešiteľná možnosť prístavby alebo nadstavby bez narušenia architektúry daného objektu. Prípadnú prístavbu bude možné zrealizovať aj počas plnej prevádzky parkovacieho domu, čím by sa vytvorilo cca 210 parkovacích miest.

Galéria obrázkov k článku