Mesto Senec laureátom ceny "Zamestnávateľ bez predsudkov"
23. 12. 2017

1 (2).jpg

 

V DanceArene na Sokolskej 10 sa uskutočnilo 19. decembra  o 17:30 benefičné kultúrne podujatie na podporu rozvoja talentu detí a mladých ľudí z Bratislavského kraja a prezentácia aktivít TENENET o.z. s mládežou so zdravotným postihnutím v roku 2017.  Pri tejto príležitosti boli odovzdané aj ocenenia „Zamestnávateľ bez predsudkov”.

V rámci prezentácie celoročnej činnosti neziskovej organizácie TENENET, pôsobiacej ako komunitné centrum a sociálna a psychologická poradňa, predstavili mladí ľudia so zdravotným postihnutím dve videá o svojom talente a dôležitosti žiť kvalitný život aj napriek zdravotnému obmedzeniu. Posolstvá týchto videí reflektovali na sociálny experiment, ktorý poukázal na pretrvávajúcu potrebu búrať predsudky spoločnosti a zvyšovať toleranciu voči ľuďom žijúcim so zdravotným postihnutím. Nasledoval sprievodný kultúrny program v podaní talentov SZUŠ Renaty Madarászovej, v rámci ktorého Elena Kopcová a Nora Horváthová, predstaviteľky chránenej dielne WELLNEA, odovzdali  ocenenia “Zamestnávateľ bez predsudkov 2017”.  Tohoročnými laureátmi ceny sa stali tri senecké chránené dielne, Montostroj, Lumax a Mestský úrad Senec, za ich spoločensky zodpovedný prístup a podporu ľudí so zdravotným postihnutím v ich sociálnej inklúzii. Cenu v mene Mesta Senec prevzal viceprimátor Dušan Badinský.

Záverečný galaprogram s ocenením zamestnávateľov ľudí so zdravotným postihnutím bolo realizované vďaka dotácii Mesta Senec. Vďaka patrí aj BSK, za jeho podporu z dotačnej schémy na kultúru, čo umožnilo uskutočniť kultúrne aktivity TENENETu v tomto roku.

Zdroj: TENENET

Galéria obrázkov k článku