Mesto Senec prispieva k rozvoju elektromobility
27. 11. 2019

DSC_0035.JPG

 

Mesto Senec získalo ako asociovaný partner v rámci medzinárodného projektu eGUTS (Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems - Elektrické, elektronické a zelené systémy mestskej dopravy) realizovaného cez Interreg Danube Transnational Programme elektrickú nabíjaciu stanicu pre verejnosť. Je nainštalovaná aj s parkovacími miestami pre 2 elektromobily  v centre mesta na Námestí 1. mája. Mestský úrad súčasne získal pre zamestnancov mesta aj 8 elektrobicyklov, ktoré budú mať možnosť využiť jednotlivé oddelenia Mestského úradu na pracovné presuny v rámci mesta. Začíname tak aj v Senci zavádzať do našich presunov niektoré udržateľné spôsoby dopravy, ktorými pozitívne ovplyvníme životné prostredie a prispejeme k zníženiu dopravnej zápchy v meste.

 

Projekt eGUTS (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eguts) bol zameraný na zvýšenie potenciálu e-mobility v dunajskom regióne.

Spolu s ďalšími slovenskými partnermi, hlavným projektovým partnerom Občianskym združením No Gravity, sa na projektovej implementácii podieľala aj Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok a VÚD Žilina ako asociovaní partneri. Na projekte pracovalo spolu 22 partnerov (13 projektových partnerov a 9 asociovaných partnerov) z 9 krajín (Slovensko, Rakúsko, Rumunsko, Česká republika, Slovinsko, Čierna hora, Maďarsko, Chorvátsko a Bosna a Hercegovina).

V rámci takmer trojročného projektu sa pre zúčastnené samosprávy spracovali Lokálne akčné plány (https://www.senec.sk/userfiles/file/dokumenty/uzemny%20plan/LAP_e-mobility_mesta_Senec.pdf) ako aj vzdelávacie materiály pre ich tvorbu a eMOB Stratégia. Zadefinovali sa tzv. eGUTS štandardy na podporu e-mobility. Vytvorila sa mobilná eGUTS aplikácia a v zúčastnených mestách (Senec, SK; Zadar, HR; Velenje, SI; Olomouc, CZ; Paks, HU; Timisoara, RO; Eisenstadt, AT) sa nainštalovali e-nabíjacie stanice, ktoré sú momentálne v štádiu testovania a zakúpili sa rovnaké elektrobicykle pre všetky samosprávy.

Finančným príspevkom Mesta Senec v projekte boli náklady na vybudovanie dvoch parkovacích miest pre elektromobily na Námestí 1. mája so zábranami, dopravným značením a  náklady spojené so zriadením elektrickej prípojky.

V súčasnej dobe sa na meste pracuje na doriešení výšky a spôsobu platieb za nabitie elektromobilu. V platbách budú zohľadnené nevyhnutné náklady mesta spojené s prevádzkou nabíjacej stanice. Parametre nabíjacej stanice sú : Výkon: 2x22kW, vstup: 400V AC/50Hz, 3x50A. Nabíjacia stanica je v nepretržitej prevádzke a nepretržitý režim má zatiaľ mesto v pláne zachovať aj po spoplatnení. Nabíjacia stanica pre elektromobily, nabíjačky pre elektrobicykle a samotné elektrobicykle s inteligentnými zámkami zatiaľ nie sú majetkom mesta, mesto ich má na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci s OZ NO Gravity zverené do správy na dobu 5 rokov. Po ukončení doby zverenia budú prevedené bezplatne do majetku mesta Senec.

Verejnosť má možnosť  predbežne do konca roka 2019 nabiť svoj elektromobil bezplatne. Dĺžka jedného nabitia je limitovaná na dve hodiny.

Dňa 27. 11. 2019 bol od 10:00 do 14:00 hod. pristavený na nabíjacej stanici elektromobil značky ŠKODA a pracovník firmy Autoprofit Galanta podával záujemcom informácie o elektromobiloch, pričom bolo možné absolvovať aj skúšobnú jazdu na vozidle ŠKODA Citigoe iV (dojazd cca 265 km na jedno dobitie).

 

Informácia týkajúca sa spôsobu a výšky platieb za nabitie elektromobilu bude verejnosti po doriešení poskytnutá  na webe a facebooku Mesta Senec. Zatiaľ vaše prípadné otázky, podnety a pripomienky adresujte na emailový kontakt: casnyt@senec.sk

 

Foto: VCs

 

Galéria obrázkov k článku