Mesto Senec spúšťa monitoring zápachu – prosíme občanov o spoluprácu
15. 6. 2021

1 (30).JPG

 

Mesto Senec spúšťa ako prvá samospráva na Slovensku úvodnú fázu projektu „ Monitoring zápachu“ na území mesta Senec od stredy 16. júna 2021. V prípade, že zacítite šíriaci sa zápach v ktorejkoľvek časti mesta, neváhajte a

- vyplňte formulár, ktorý je dostupný od 16.6.2021 v excelovskom formáte na webovom sídle mesta: https://www.senec.sk/sk/clanok/monitoring-zapachu ,

- vyplnený formulár pošlite mailom na adresu podnetzapach@senec.sk

Prosíme, aby ste zasielali podnety výlučne formou vyplneného formulára, nakoľko sa tieto ďalej sumarizujú, spracúvajú a odosielajú odborníkom zo Zdravotného ústavu Ostrava.

Vzhľadom na rastúci počet sťažností sa primátor Dušan Badinský rozhodol osloviť Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave, ktorý vykoná v našom meste monitoring meteoparametrov s cieľom určiť smer, odkiaľ sa obťažujúci zápach šíri.

Dvaja pracovníci Zdravotného ústavu v Ostrave doviezli imisný monitorovací voz na určené miesto, kde začne zbierať údaje 16. júna 2021. Namerané údaje meteoparametrov (rýchlosť a smer vetra, teplota, tlak a relatívna vlhkosť vzduchu)  budú v závere merania prepojené a konfrontované so zaslanými podnetmi na zápach.

Odborníkov z Ostravy privítala riaditeľka kancelárie primátora Alena Greksa, spolu s kolegyňami z útvaru projektového riadenia Ing. Lenkou Nižnanskou a referátu ochrany životného prostredia Ing. Ivanou Turňovou.

Galéria obrázkov k článku