Mestská e-mobilita má zelenú!
24. 3. 2017

01

V dňoch 1. a 2. marca 2017 sa zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, Mesta Senec ako aj zástupcovia o.z. NoGravity a ďalší partneri zúčastnili v malebnom rakúskom mestečku Rust na úvodnej konferencii k medzinárodnému projektu eGUTS (Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems). Mesto Senec reprezentovali projektové manažérky MsÚ Nataša Urbanová a Angelika Matlohová. P rogram s a r ealizuje c ez Interreg
Danube Transnational Programme a je zameraný na rozvoj elektromobility v dunajskom regióne. Do projektu je zapojených 22 partnerov a jeho implementácia je rozplánovaná na 30 mesiacov. V rámci projektu budú v zapojených krajinách vytvorené regionálne strategické platformy pre rozvoj elektromobility a zároveň aj lokálne akčné plány v zapojených mestách. Jednou z aktivít projektu bude aj inštalácia a testovanie elektrických nabíjacích staníc v mestách Senec, Timisoara- RO, Neusiedler am See-AT, Paks-HU, Olomouc-CZ, Zadar-HR, Velenje-SI. Široká verejnosť bude zapojená najmä počas Európskeho týždňa e-mobility a počas podujatia eMob Rally, ktorá povedie cez Rakúsko, Maďarsko a Slovensko. Prvý deň konferencie bol venovaný podrobnému predstaveniu projektu a jeho aktivít ako aj programových pravidiel ohľadom manažovania a financovania. Druhý deň, po tlačovej konferencii odzneli prezentácie
o využívaní alternatívnych zdrojov energie zamerané na e-mobilitu a jej budúce trendy. Boli prezentované skúsenosti
s používaním automobilov čisto na elektrický pohon a bol predstavený aj prototyp elektrického bicykla SharkBike.

Zdroj: RRA Senec - Pezinok

Galéria obrázkov k článku