Miestny spolok Slovenského Červeného kríža bilancoval rok 2019
12. 2. 2020

1 (3).jpg

 

V jedálni ZŠ Tajovského sa zišli 11. februára 2020 členovia Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Senci, aby bilancovali rok 2019. Na výročnej schôdzi sa zúčastnil aj viceprimátor Juraj Gubáni a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová. SČK oslávil minulý rok sté výročie svojho založenia. Jubilejný rok  však nebol o oslavách, ale o plnení náročných úloh: organizovanie kurzov prvej pomoci a súťaží hliadok mladých zdravotníkov, poskytnutie zdravotníckeho dozoru pri mestských a školských športových akciách, charitatívna činnosť, jednou z najdôležitejších úloh je organizovanie hromadných odberov krvi. Tento výpočet aktivít Miestneho spolku SČK ani zďaleka nie je úplný. Mesto Senec si vysoko váži nezištnú prácu aktivistov SČK a podľa možností poskytuje miestnemu spolku dotáciu z rozpočtu mesta.  

Galéria obrázkov k článku