Miestny spolok Slovenského Červeného kríža si uctil seniorov
8. 10. 2019

1 (56).JPG

 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža seniorov spolku na posedenie v jedálni ZŠ Tajovského, aby si uctil ich životný prínos pre spolok a celú spoločnosť. Predsedníčka Miestneho spolku SČK v Senci Anna Legindiová privítala hostí, medzi nimi aj viceprimátora Juraja Gubániho a prednostku MsÚ Jarmilu Répássyovú. Nasledovalo tanečné vystúpenie žiakov ZŠ Tajovského, ktoré rozžiarilo tváre prítomných. Hostí čakali na stoloch darčeky, ručne vyrobené pestré šarkany od žiakov školy. Darčekov sa dočkali aj od Miestneho spolku SČK, ktoré prevzali z rúk predsedníčky spolku a zástupcov vedenia mesta Senec.

Galéria obrázkov k článku