MŠ a 1. stupeň ZŠ sa po prázdninách otvárajú
4. 3. 2021

156851567_933583980715829_2389253208573577482_o
 
Po zhodnotení súčasnej pandemickej situácii v meste Senec, v súlade s aktuálnymi nariadeniami a usmerneniami vlády a ministerstva školstva, mesto Senec ako zriaďovateľ šiestich materských škôl a štyroch základných škôl obnovuje od 08.03.2021:
a) prevádzku vo všetkých materských školách, ktorých je zriaďovateľom, za dodržiavania stanovených pandemických opatrení,
b) prezenčnú formu vyučovania pre žiakov prvého stupňa vo všetkých základných školách, ktorých je zriaďovateľom, taktiež za dodržiavania pandemických opatrení.
U žiakov druhého stupňa základných škôl naďalej pokračuje dištančná forma vzdelávania a to až do odvolania.
V prípade, ak sa u niektorých žiakov alebo zamestnancov dotknutých subjektov vyskytne pozitivita na COVID – 19, bude zriaďovateľ riešiť prerušenie prevádzky lokálne tak, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy.
Mesto Senec si plne uvedomuje zložitú situáciu súvisiacu so šírením nákazy, avšak veríme, že pokiaľ budú všetci zákonní zástupcovia detí a žiakov zodpovední a budú rešpektovať prísne pandemické opatrenia,
bude možné aj naďalej zabezpečovať pre deti a žiakov prezenčné vyučovanie bezpečne.

 

Galéria obrázkov k článku