Na ceste k NOVEJ POLIKLINIKE
4. 8. 2022

B (002)

 

Mesto Senec má splnený ďalší krok na dlhej ceste k NOVEJ POLIKLINIKE.

Mestu bolo zaslané rozhodnutie o  umiestnení stavby s podmienkami dotknutých orgánov, ako má byť stavba realizovaná. Ide o  Rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec."

Územné rozhodnutie je vydané formou verejnej vyhlášky a v zmysle zákona je vyvesené na úradnej tabuli mesta Senec.

V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

 

Galéria obrázkov k článku