Nadstavba MŠ Kollárova bola slávnostne odovzdaná
26.4.2018

1 (6).jpg

 

Nedávno ukončenou nadstavbou vzniklo 75 nových miest pre senecké deti v škôlkarskom veku, čo si vyžiadalo zriadenie 9 nových pracovných pozícií v škôlke. Po ukončení nadstavby má materská škola 12 tried s počtom 250 detí a 42 zamestnancov.

Slávnostného odovzdania nadstavby sa  zúčastnilo vedenie mesta Senec na čele s primátorom Karolom Kválom a nechýbali ani viacerí poslanci MsZ. Prítomní boli zástupcovia firiem a zodpovední vedúci pracovníci MsÚ, ktorí sa podieľali na realizácii nadstavby.

Galéria obrázkov k článku