Návratka k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.2.2019

IMG_20181128_122107.jpg

Návratku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pre množstvový zber - rodinné domy, môžte vyplniť a zaslať aj online formulárom:

http://navratka.senec.sk/

V prípade problémov s formulárom napíšte e-mail na webmaster@senec.sk.

Galéria obrázkov k článku