Navrhnite športovca na titul Športovec roka mesta Senec za rok 2018
13.12.2018

1 (70).JPG

 

Navrhnite športovca na titul Športovec roka mesta Senec za rok 2018

Poznáte športovca, kolektív, trénera, funkcionára, ktorý svojou športovou, trénerskou, resp. funkcionárskou činnosťou predčil všetkých a toto ocenenie si zaslúži? Komisia športu pri MsZ na svojom poslednom zasadnutí aktualizovala a konkretizovala podmienky na toto významné ocenenie.

Oceňujú sa tieto kategórie:

Športovec jednotlivec

 • v roku 2018 mal športovec trvalé bydlisko v meste Senec alebo súťažil a bol členom športového klubu so sídlom v meste Senec (pri rovnakom úspechu je uprednostnený športovec s trvalým bydliskom v meste  Senec;
 • súťaž je vyhlásená pre športovcov, ktorí súťažia v kategóriách dospelých a mládežníckych kategóriách;
 • vyhlasuje sa 10 najúspešnejších športovcov bez udania poradia;
 • do ankety môžu byť prihlásení všetci športovci, ktorí pretekajú v zimných i letných športoch;

Pri posudzovaní rozhodujú nasledovné kritéria

- reprezentant a počet štartov v reprezentácii,

- účasť na MS, ME, majstrovstvách SR a umiestnenie,

- medzinárodná účasť na turnajoch, podujatiach a umiestnenie,

- účasti a umiestnenie na regionálnych či republikových turnajoch, či podujatiach. športoch;

Športové kolektívy

 • športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Senec
 • členmi športového kolektívu nemusia byť občania mesta Senec, môžu byť aj zahraničí športovci
 • vyhlasujú sa tri najúspešnejšie športové kolektívy bez udania poradia;

Pri posudzovaní rozhodujú nasledovné kritéria

 • účasť na medzinárodných podujatiach, umiestnenie
 • účasť v republikových podujatiach, umiestnenie
 • účasť na medzinárodných a domácich turnajoch a podujatiach, umiestnenie
 • súčasná účasť v republikových súťažiach, umiestnenie;

Skokan roka/tréner/zaslúžili športovec, funkcionár

- Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport v meste Senec,

- Čestné uznanie – športový čin roka 2018, tréner roka 2018

Absolútny víťaz – športovec roka 2018

Internetové hlasovanie – zvíťazí jeden športovec alebo kolektív s najvyšším počtom hlasov z internetového hlasovania

Ak poznáte takéhoto človeka, športovca zašlite svoj návrh na Komisiu športu MsZ mailom na mailovú adresu komisiasportu@senec.sk, resp. poštou na adresu Mestský úrad v Senci, Mierové námestie 8, 903 01  Senec.

Termín podania:  do 10. januára 2019

V prílohe: KRITÉRIÁ PRE VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA SENEC ZA ROK 2018

                                                                                                                                                      

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy