Navrhnite Športovca roka Mesta Senec za rok 2020
2. 12. 2020

2 (30)

   

     Naši športovci dosiahli významné úspechy aj v roku 2020, napriek obmedzeniam súvisiacim s celosvetovou pandémiou. O niektorých vie športová komisia pri MsZ Senec, o svojich najlepších športovcoch vedia naše športové kluby a o niektorých viete Vy.

     Dajte nám svoje tipy!

     Športová komisia pri MsZ Senec následne rozhodne o tom, kto bude medzi ocenenými a kto získa prestížnu cenu  Športovec roka Mesta Senec za rok 2020 ako poďakovanie za reprezentáciu, pevnú vôľu a tvrdú prácu zvlášť v tomto ťažkom období.

     Do ankety možno poslať návrhy do 11.1.2021. Návrhy podávajú športové kluby, športová komisia i vedenie mesta. Pri posudzovaní najúspešnejších športovcov, rozhodujú nasledovné kritéria:

- reprezentant a počet štartov v reprezentácii,

- účasť na MS, ME, majstrovstvách SR a umiestnenie,

- medzinárodná účasť na turnajoch, podujatiach a umiestnenie,

- účasti a umiestnenie na regionálnych či republikových turnajoch, či podujatiach.

     Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov Športovec roka Mesta Senec za rok 2020 je stanovený na stredu 24.2.2021 o 18,00  v kinosále Mestského kultúrneho strediska Senec, ale v súčasnosti nevieme, že v akom režime sa uskutoční slávnostný akt. 

Aktuálne informácie o ankete Športovec roka  2020 budeme priebežne zverejňovať na Informačnom portáli https://www.senec.sk/sk a oficiálnej stránke Mesta Senec https://www.facebook.com/mesto.senec. Tu nájdete aj formulár na podanie návrhu.

Návrhy na ocenenie športovcov podávajte prostredníctvom tlačív, ktoré nájdete nižšie v prílohe, v dokumente "KRITÉRIÁ PRE VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA SENEC ZA ROK 2020".

 

Gabriela Rebrošová

Foto: Miroslav Pochyba

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy