Navrhnite Športovca roka mesta Senec za rok 2022
21. 12. 2022

2 (47)

 

Návrhy môžu podávať:

 - Športové kluby

 - Športová komisia pri MsZ Senec

 - Vedenie mesta Senec

O tom, kto sa stane Športovcom roka mesta Senec za rok 2022 rozhodne Komisia športu pri MsZ v Senci na základe vašich nominácii.

Vo vašom okolí určite sú športovci, ktorí si svojimi výkonmi v roku 2022, či už na domácich alebo zahraničných podujatiach, toto ocenenie zaslúžia. Nominujte ich a napíšte nám ich príbehy.

Kategórie:

- Športovec jednotlivec

- Športové kolektívy

- Skokan roka

- Športový čin rok

- Tréner roka

- Víťaz internetového hlasovania

- Absolútny víťaz

Návrhy je potrebné podať prípadne zaslať do podateľne MsÚ v Senci najneskôr do 16. januára 2023 (pondelok).

Slávnostné vyhodnotenie ankety Športovec roka mesta Senec za rok 2022 sa uskutoční 15. februára 2023 v MsKS v Senci.

Podrobnejšie informácie vrátane kritérií nájdete v prílohách:  

KRITÉRIÁ PRE VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA SENEC ZA ROK 2022

Návrh do ankety 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy