O volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí
12. 5. 2022

MsZ

 

 

Z iniciatívy poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci a nárastu počtu obyvateľov mesta nad 20.000 vznikla požiadavka na zmenu volebných obvodov pre nasledujúce voľby do orgánov samosprávy obcí. Na zasadnutí 30. marca bola ustanovená komisia zložená zo zástupcov poslancov a všetkých poslaneckých klubov, ktorá na svojich dvoch zasadnutiach zadala Mestskému úradu v Senci základné požiadavky a následne vybrala z dvoch vypracovaných návrhov, ktoré musia byť spracované podľa zákona. Komisia sa jednohlasne zhodla na tom, že vzniknú 3 obvody, v ktorých budú občania mesta voliť 21 poslancov. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci 11. mája väčšina poslancov schválila variant 3 volebných obvodov, ktoré volia 9, 8 a 4 poslancov.

Galéria obrázkov k článku