Ocenenia žiakov a študentov primátorom mesta Senec
3. 6. 2022

1 (89).JPG

 

Slávnostné ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta Senec Dušanom Badinským sa konalo 3. júna 2022. Ocenení boli výnimoční žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, Súkromnej ZŠ a Súkromnej ZUŠ za mimoriadne úspechy v roku 2021. Ide o morálne ocenenie, ktorého cieľom je motivovať žiakov ku špičkovým výkonom, rozvoja talentu a osobnostných kvalít.  

 

     
Ocenení žiaci ZŠ a ZUŠ v meste Senec
     
     
Škola Meno žiaka Dôvod ocenenia
ZŠ, Mlynská 50, Senec Timothy Jančík 1. miesto v krajskom kole v plávaní
Ella Zárecká 2. miesto v krajskom kole a úspešné riešiteľstvo celoštátneho kola biologickej olympiády, kat. C-P
Kristína Bachratá úspešná riešiteľka dejepisnej a geografickej olympiády, olympiády zo slovenského jazyka a olympiády v anglickom jazyku
Michal Hanko, Filip Jančovič, Samuel Mikulec, Tomáš Ondruš, Lukáš Šušaník 43. miesto v európskom kvíze o peniazoch "European Money", ktorého sa zúčastnilo 220 súťažiacich
ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec Emma den Dekker 3. miesto v celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyku; v tejto olympiáde je prvou víťazkou krajského a celoštátneho kola v histórii školy                                                                    
Selena Daniela Sikorjaková 2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a postup do celoslovenského kola
Natália Sitárová pretekárka v Jiu-Jitsu; získala:
1. miesto v súťaži ADCC Czech Open 2022                                                                                                                                                                       
1. miesto v súťaži Slovenská Ne-Waza liga
1. miesto v súťaži Grand Slam World Jiu-Jitsu Tours v Abu Dhabi
Lara Grossmanová pretekárka vo westernovom jazdení v reiningových disciplínach:                           
reprezentovala Slovensko v národnom tíme na medzinárodných reiningových pretekoch, kde národný tím obsadil 2. miesto                             
ako jednotlivec na medzinárodných pretekoch skončila na 3. mieste 
na šampionáte Slovenskej asociácie western ridingu a rodea v Nemšovej získala v piatich štartoch v piatich rôznych kategóriách 5 x 1. miesto
Lucia Stoláriková pretekárka v jachtingu
na majstrovstvách Slovenska v Gabčíkove získala 9. miesto z 35 súťažiacich                                                                       
na majstrovstvách sveta v Španielsku v konkurencii 150 súťažiacich skončila na 110. mieste           
ZŠ, Kysucká 14, Senec Angela Kumar 3. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
Šimon Kováčik úspešný riešiteľ v okresnom kole Pytagoriády v kategórii P4
Adam Michael úspešný riešiteľ v okresnom kole Pytagoriády v kategórii P4
ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Nám. A. Molnára 2, Senec  Dávid Elek 1. miesto na celoslovenskej súťaži Attilu Kaszása v recitácii v Komárne
Szabina Kovácsová 1. miesto na celoslovenskej súťaži Attilu Kaszása v recitácii v Komárne
Sára Anna Veress 1. miesto na celoslovenskej súťaži Attilu Kaszása v recitácii v Komárne
Anna Mária Simon 1. miesto v krajskom kole súťaže Poznaj slovenskú reč a postup do celoslovenského kola
András Németh 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže TUDOK v sekcii Výskum rodokmeňa
1. miesto v Segedíne v Maďarsku v medzinárodnom kole
5. miesto v celoslovenskom kole v súťaži Pekná maďarská reč v Košiciach
100 %-ná úspešnosť na testovaní deviatakov z maďarského jazyka a literatúry
Alex Takács 1. miesto v celoslovenskej folklórnej recitačnej súťaži Arnolda Ipolyiho v Gabčíkove
Anikó Németh 1. miesto v celoslovenskej folklórnej recitačnej súťaži Arnolda Ipolyiho v Gabčíkove
Dominik Šillo 1. miesto zlatého pásma v krajskom kole recitačnej súťaže Tompa v Galante
Skupina žiakov: Viktor Časný, Tomáš Botta, Ádám Sándor, Réka Takács, Veronika Szakálová Cena ministra životného prostredia za svoj projekt o environmentálnej budúcnosti rieky Dunaj. Ádám Sándor aj za 15. miesto v celoslovenskom kole pravopisnej súťaže (15. miesto z 1100 respondentov).
SZŠ, Kysucká 14, Senec Elena Jasenovcová 3. miesto v celoštátnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Martin Hajko 2 x 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v plávaní                                                                                                                   
3 x 3. miesto na majstrovstvách Slovenska v plávaní
ZUŠ, Fándlyho 20, Senec Matej Bujňák Cena sv. Gorazda za rok 2021 udelená ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom za mimoriadne výsledky celoštátneho významu alebo reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí
Klára Šillo 1. miesto v medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline
mimoriadna cena za interpretáciu ľudovej piesne v medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline
Dominika Kozová 1. miesto v 1. kategórii v celoslovenskej klavírnej súťaži v Sládkovičove
Júlia Javorská 1. miesto v 2. kategórii v celoslovenskej klavírnej súťaži v Sládkovičove
Lilla Korpás 2. miesto v medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline
Ondrej Janiga 2. miesto v celoslovenskej klavírnej súťaži v Sládkovičove
Filip Pribylka 2. miesto v celoslovenskej klavírnej súťaži v Sládkovičove
Romana Hoffmanová 2. miesto v celoslovenskej klavírnej súťaži v Sládkovičove
Laura Elizabeth Žofčin 2. miesto v celoslovenskej speváckej súťaži Pink song vo Zvolene
Nina Ližbnetin 2. miesto v celoslovenskej speváckej súťaži Pink song vo Zvolene
Michaela Pavlíková, Miriam Otrusiníková, Nathalie Varadyová,Timea Pavlíková, Diana Szabová, Hana Dzugasová, Adela Joríková,Brigita Sninčáková 2. miesto v celoslovenskej tanečnej súťaži v Gbeloch; cenu príde prevziať Nathalie Varadyová
Matej Osvald 2. miesto v celoslovenskej klavírnej súťaži v Topoľčanoch
Ľuboš Krajčovič 2. miesto v celoslovenskej súťaži v hre na drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta 2021 v Nižnej
Súkromná ZUŠ Renaty Madarászovej Eliška  Solárová 2. miesto (celoslovenská súťaž žiakov do 15 rokov v Starej Ľubovni) - Hra na klavíri

 

Galéria obrázkov k článku