PARTICIPATÍVNY ROZPOČET BSK - Prihláste sa do 15. mája 2019
9.4.2019

particip

 

Aj v roku 2019 ponúka Bratislavský samosprávny kraj možnosť participácie občanov na rozhodovaní o verejnom živote.

Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov – prostredníctvom poskytovania dotácií z Participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty.

Bratislavský kraj vyčlenil pre rok 2019 na participatívne projekty celkovo 255.880 €.

Viac na https://rozhodni-bsk.sk/?fbclid=IwAR00FM3bbxl-kIaDxCOl4zjAdFyit6kWEDtJtmp60NRhDcE-PUpDnPyzdH4 

Galéria obrázkov k článku