Poďakovanie Mestu Senec
21. 12. 2016

grant foto 1

Vďaka finančnej dotácii od Mesta Senec mohla Spojená škola v Senci realizovať projekt „Oddychujem, hrám sa a učím sa“. Projekt bol zameraný na zakúpenie muzikoterapeutických a rehabilitačných pomôcok a na ich denné využívanie počas edukačného procesu, v triede mentálne a viacnásobne postihnutých detí.  Zakúpené pomôcky slúžia pri realizácii muzikoterapie a bazálnej  stimulácie, ktorými ovplyvňujeme procesy učenia, komunikácie a sociálnej integrácie. Zlepšuje sa kognitívna a telesná funkčnosť organizmu, rozvíja osobnosť, senzomotorické a sebaobslužné zručnosti a zlepšuje sa sociálna integrácia žiakov s mentálnym, zmyslovým postihnutím.

Muzikoterapeutické a rehabilitačné pomôcky ozvláštňujú a zatraktívňujú celý edukačný proces, sú silnou motiváciou pre našich žiakov. Zabezpečia im aj značnú mieru sebauspokojenia a relaxácie, eliminujú dôsledky postihnutia. Naši žiaci aj učitelia majú zo zakúpených pomôcok veľkú radosť za čo sa chceme touto cestou srdečne poďakovať vedeniu Mesta Senec.

Spojená škola Senec Bc. Mgr. Milica Mišáková, PhDr. Petra Gažovičová

Galéria obrázkov k článku